Dictionaries | References

हात चालविणें

हत्यार चालविणें
शस्त्रानें मारणें. ‘ न्यायाच्या अभावी त्याला हात चालवावेसे वाटणें रास्तच होईल.’ कार्य चालू असणें टि.१०२
‘ सतारीवर हात शेजारच्या खोलींत चालत आहे असें न्यानी ताडलें ’-वि.वि. ८.१.६.

Related Words

घर चालविणें   टांकी चालविणें   पांवडयावर चालविणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   हात हातांत देणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   लळा चालविणें   देवाक हात, गुरवाक भात   हातास हात मिळणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   कंठास हात लावणें   डोकें चालविणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बांधणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   एखाद्याबरोबर यंत्रतंत्र चालविणें   मर्यादा चालविणें   एखाद्याशीं यंत्रतंत्र चालविणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP