Dictionaries | References

हात चालणें

हातानें काम करीत असणें. ‘ थाळा पुढें येतांच माझा हात चालू झाला.-वि वि १०-१०-२३१.
काम करण्याचें सामर्थ्य असणें.
हातांत सत्ता, संपत्ति असणें.
एखादी गोष्ट करतां येणें.
युक्ति, इलाज, उपाय चालणें.

Related Words

हात चालणें   (खालच्या) मानेनें चालणें-पाहणें   तबियतीनें चालणें-वागणें-असणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   काढल्या रेघेनें-रेघेप्रमाणें चालणें-वागणें   देवावर हात ठेवणें   सलामीचा हात   हात ओढवणें   हात गहाण ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   नाक वर करणें-वर करुन चालणें-वर असणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   मात्रा-मात्रा चालणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   बोलणें चालणें   कपाळाला हात लावून बसणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   आपल्या भरानें चालणें   आळ्यांत असणें-वागणें-राहणें-चालणें   उंच टांक करून चालणें   उताराखालीं चालणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   गमजा चालणें   छाती वर करून-काढून चालणें   डोईनें चालणें   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   ताप चालणें   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   धट चालणें   धर्मास भिऊन चालणें   पाऊल मोजीत चालणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पोटयां चालणें   बनून ठनून चालणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   बोलणें चालणें   बोलासारिखें चालणें   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मात्रा न चालणें   मात्रा-मात्रा चालणें   री री करणें-चालणें   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शक-शक चालणें   शेजीचा भात अन् आईचा हात   शनीचा फेरा येणें-चालणें   सलामीचा हात   हात करणें   हात घेणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.