Dictionaries | References

हात चालणें

हातानें काम करीत असणें. ‘ थाळा पुढें येतांच माझा हात चालू झाला.-वि वि १०-१०-२३१.
काम करण्याचें सामर्थ्य असणें.
हातांत सत्ता, संपत्ति असणें.
एखादी गोष्ट करतां येणें.
युक्ति, इलाज, उपाय चालणें.

Related Words

हात चालणें   उताराखालीं चालणें   पोटयां चालणें   चित्रासारखें चालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   हात हातांत देणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   हातास हात मिळणें   कंठास हात लावणें   उताणा चालणें   अरबाण्यांत चालणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बांधणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   प्रकृतीने चालणें   अब्रू गाद्यांवरून चालणें   फूफू भरुन चालणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   (जिभेचा) हात फाटणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP