Dictionaries | References

हात कापून देणें

लेखाने बांधून घेणे, बांधले जाणे
लेखी करार करुण देणें.

Related Words

उचलून देणें   अंगावर देणें   निरोप देणें   बीर देणें   गण देणें   होस हो देणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   (एखाद्याला) उच्छाद देणें   दोर सैल देणें   पाठीवर हात फिरविणें   कान देणें   भाक देणें   शरणचिठी देणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   प्रसाद देणें   रंजक देणें   हात चोळणें   मान कापून देणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   ठेका लावून देणें   पट्टी देणें   कंठास हात लावणें   दिवसावर नजर देणें   पाय भुईला लागूं न देणें   लाड देणें   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   देणें आणि दुखणें हीं कोणासहि आवडत नाहींत (चुकत नाहींत)   पटकी देणें   फरेब देणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   डाग देणें   वणीं देणें   डंका देणें   खुर्ची देणें   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   निग्रह पत्र देणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   शेंवतीपूजन देणें   देणें घेणें रोम, माझ्या कामाला झोंब   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   रुख न देणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP