Dictionaries | References

हात कापून देणें

लेखाने बांधून घेणे, बांधले जाणे
लेखी करार करुण देणें.

Related Words

हात कापून देणें   पाठ देणें   धत्तुरा देणें-दाखविणें   अंगावर देणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   शह-शह देणें   हात कापून देणें   जोड देणें   अक्रीत देणें   देवावर हात ठेवणें   नारळ हातीं देणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   शरणचिठी देणें   गुण घेणें-देणें   शब्द खालीं पडूं न देणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   ताण देणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   अंगावरचें लेणें जन्मभर देणें   जन्म देणें   पूजा देणें   आपलें नाक कापून दुसर्‍यास अपशकून-अवलक्षण करणें   ताव देणें-मारणें   दाबा देणें   दिवसावर नजर देणें   पदर फाडून देणें   पोटास टांचा देणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पा0 कापून देणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   सलामीचा हात   हात करणें   हात घेणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.