Dictionaries | References

हात ओला होणें

जेवण मिळ्णें.
लांच मिळणें. ‘ हा गृहस्थ हात ओला व्हावा म्हणून येणार बरं का ’ वि.वि. १०-५-७.१२६

Related Words

हात ओला होणें   गाय होणें   पाठ पोट सारखें होणें   अंगाचा खुर्दा होणें   कमाल होणें   फत्ते होणें   काळ विन्मुख होणें   काळीज दो जागा होणें   मातीमोल होणें   डोंब पाजळणें-होणें   देवावर हात ठेवणें   पातळ होणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   गांडीचे रुद्राक्ष होणें   चरू होणें   नमो नमो होणें   बिरीज-बिरीज बिरीज होणें   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   पूर्वाषाढा सुरु होणें   बूड-गांड जड होणें   होन-होना पायली होणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   गार होणें   वज्रलेप होणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   दिशाभूल होणें   धापू होणें   पाणपत होणें   ओला   हात ओला करणें   ओला कचकचीत   ओला-ली-लें दुकाळ   हात ओला, तर मैत्र भला   मडक्याचा कांठ ओला (आहे) तों वळेल   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   सवकणें-सवकला कोल्हा, गू खातो ओला   हात ओला तर मित्र भला   एक एक बात, नऊ नऊ हात   ओला   ओला कचकचीत   ओला-ली-लें दुकाळ   करडा हात   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   मडक्याचा कांठ ओला (आहे) तों वळेल   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   सवकणें-सवकला कोल्हा, गू खातो ओला   हात ओला करणें   हात ओला, तर मैत्र भला   हात ओला तर मित्र भला   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.