Dictionaries | References

हात उचलणें

आपण होऊन बक्षिस देणें.
हाती घेणे ( काम धंदा इ.)

Related Words

हात उचलणें   उचलणें   हात वळणें   हात चालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   हात धरुन काढून लावणें   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   बिर्‍हाड उचलणें   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   कंठास हात लावणें   देवाक हात, गुरवाक भात   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   भंवई-भंवई उचलणें   हात उगारणें-उचलणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   उरापोटावर उचलणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   गंगाजळी उचलणें   (घोड्याच्या) अनीना उचलणें   टांग उचलणें   तुळस उचलणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पाय उचलणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मोळी-मोळी उचलणें   वाताहत-हात   विडा-विडा उचलणें   सलामीचा हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.