TransLiteral Foundation

हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी

ज्याप्रमाणें वावडी उडवीत असतां तिचा दोरा हातांत धरला म्हणजे तिच्या गतीप्रमाणें मागें पुढें इकडे तिकडे नाचावें लागतें त्याप्रमाणें एखादें काम पत्करले म्हणजे मग त्याच्या अनुषंगानें इकडे तिकडे हेलपाटे घालावे लागतात.

Related Words

प्राक्तनाची दोरी   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   हातीं पायीं जीभा फुटणें   म्हैस-ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस   आकाशाची दोरी तुटणें   हातीं धोंडे घेणें   प्राचीन दोरी or प्राचीनाची दोरी   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   सैल दोरी देणें सोडणें   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   उद्योग्याचे घरीं, लक्ष्मी नांदे परोपरी   पिंजर्‍यांत व्याघ्र सांपडे, बायका मुलें मारिती खडे   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   आयुष्याची दोरी खबरदार-बळकट   चोरा सैल दोरी देणें, आपला घात करून घेणें   सोनूबाईनं चोरली सरी आणि साळुबाईच्या गळयांत बांधा दोरी   स्वर्गांतल्या देवाची तुटली दोरी, पृथ्वीवरील देव बोंबटया मारी   हातीं पायीं ठेवणें-धावणें-येणें-रेवणें   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   शेंडी हातीं येणें-जाणें   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा-सोंगटयांचा चाळा   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   आका,क्का गळयाक भांग्रा सरि, भयिणी गळ्याक सुंबा दोरी   आपणा जागेवेली दोरी   आयुष्यदोरी or आयुष्याची दोरी   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   उद्योग्याचे घरीं, लक्ष्मी नांदे परोपरी   एकीनें घातली सरी, म्हणून दुसरीनें घातली दोरी   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   कोणीं घातली सरी, कोणी घातली दोरी   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या-गोसाव्याच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   जगण्यामरण्याची स्‍थिति, नाही मनुष्‍यास हातीं   ढिली दोरी   दगड हातीं घेणें   दोरी   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   धारण, मरण, पाऊस कोणाचे हातीं नाहीं   नवस केले परोपरी, पण एक देव नाहीं घरीं   नारळपंचा हातीं देणें   नारळ हातीं देणें   नांव महीपती, तिळभर जागा नाहीं हातीं   प्राक्तनाची दोरी   प्राचीन दोरी   प्राचीनाची दोरी   परोपरी   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   बरें वाईट करणें वरिष्टाच्या हातीं   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   बारभाईची खेती, काय लागेल हातीं   बारभाईची खेती, प्रजापती लागला हातीं   बारभाईची शेती दमडी न लागे हातीं   मेल्याचीं मुलें जित्याचे हातीं   माकडाचे वटकन् दरवेशाचे हातीं   मालकाच्या मनाची स्थिति, असे सेवकाचे हातीं   रागाच्या हातीं देणें   राजाची कांती, लोकांच्या हातीं   राजाची शेंडी न्हाव्याच्या हातीं   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   वटकण-पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेश्याच्या हातीं   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   वादी-वादी प्रतिवादी हीं न्यायाधिशाची हातीं   शेळीचें कान खाटका हातीं-गोसाव्याचे हातीं   शेळीचे कान गोसाव्या (च्या) हातीं   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

स्फूर्ज II.

 • n. एक राक्षस, जो यातुधान राक्षस का पुत्र, एवं निकुंभ राक्षस का पिता था [ब्रह्मांड. ३.७.९५] 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

Gharamadhye Shriramachi ani marutichi pooja karavi ka ? baykani keli tar chalate ka ?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.