TransLiteral Foundation

हातीं ना पदरीं आणि हाटा चालली विद्री

जवळ काहीं पैसा नसतां बाजारांत जाणें हा मूर्खपणा आहे. हातांत नाहीं अडका पहा.

Related Words

घोळतल्‍याक उपास ना, बसतल्‍याक भूक ना   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   उश्ण्यांक मरण ना   कामका ना काजका, शेरभर अनाजका   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   शिमग्याच्या तेलाला धार ना बोळ   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   दरेवैर खरवड ना   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   आणि   उटारेटा, कुंटण गेली हाटा   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या-गोसाव्याच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   जगण्यामरण्याची स्‍थिति, नाही मनुष्‍यास हातीं   दगड हातीं घेणें   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   धारण, मरण, पाऊस कोणाचे हातीं नाहीं   नारळपंचा हातीं देणें   नारळ हातीं देणें   नांव महीपती, तिळभर जागा नाहीं हातीं   निजाम आणि हजाम   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   बरें वाईट करणें वरिष्टाच्या हातीं   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   बारभाईची खेती, काय लागेल हातीं   बारभाईची खेती, प्रजापती लागला हातीं   बारभाईची शेती दमडी न लागे हातीं   मेल्याचीं मुलें जित्याचे हातीं   माकडाचे वटकन् दरवेशाचे हातीं   मालकाच्या मनाची स्थिति, असे सेवकाचे हातीं   रागाच्या हातीं देणें   राजाची कांती, लोकांच्या हातीं   राजाची शेंडी न्हाव्याच्या हातीं   वटकण-पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेश्याच्या हातीं   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   वादी-वादी प्रतिवादी हीं न्यायाधिशाची हातीं   शेळीचें कान खाटका हातीं-गोसाव्याचे हातीं   शेळीचे कान गोसाव्या (च्या) हातीं   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   शीर सुरी तुझ्या हातीं   सगळा-सगळा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   सूत्रें हातीं घेणें   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   हटाचे हातीं देणें   हातचे हातीं or हातच्या हातीं   हातचें हातीं, हातच्या हातीं, हातो हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गंगाजळी उचलणें

 • To make oath upon holy-water. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

मी ह्या साईट साठी काही करू शकते काय
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.