TransLiteral Foundation

हातीं काम, मुखीं विद्या

हाताने काम करीत असावें व तोंडानें काहीं तरी पाठ म्हणत असावें किंवा अध्ययन करीत असावें.

Related Words

उचललेले काम   धन्याचा डोळा चाकराचे हातापेक्षां जास्त काम करितों   जिव्हा हातीं धरणें   मुखीं-तोंडीं-तोंडाला फांटा भरणें   हातीं भोपळा देणें   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   विशीं विद्या, तिशीं धन   पिढयाचें काम   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   काम करते मनुष्‍याला, मुशारा असावा चांगला   दोन वेळा काम केलें सहज होतें चांगलें   गरीबाला विद्या धन, द्रव्यवानाला भूषण   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   विशीं विद्या आणि तिशीं धन   गादी काम शिकवते   आळशास दुणें काम व लोभ्यास (कृपणास) दुणा (तिप्पट) ख   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   नारळ हातीं देणें   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   हातीं भाला, जेऊं घाला   ज्‍याचें काम ताणें करचें   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   नाजूक काम   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   दामाशिवाय काम नाहीं   हातांत कवडी, विद्या दवडी   बेल गेला, भंडार गेला, कोटिंबा हातीं राहिला   कलाकौशल्‍य ज्‍याचे हातीं, त्‍याची होई जगी ख्याती   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   टणटण फुटाणी च हातीं नाहीं दुगाणी   आपले हातीं माखतो, दुसर्‍यास पुसायास सांगतो   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   राजा प्रसन्न झाला आणि हातीं भोपळा दिला   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   खायला मिळेना आणि काम सरेना   किरकोळ काम   अटींचें काम   आपना वही जो आपने काम आवे   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड (कशास) येते?   अक्कलेचें मूळ विद्या   अक्कलेहून विद्या जास्ती, आझ्याप्रमाणें वाढती   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   अटींचें काम   अणीबाणीचें काम   अनंत शास्त्रं बहुलाश्व विद्या, अल्पश्व कालो बहु विघ्नताच   अभ्यास करील त्याची विद्या, जपेल त्याची लक्ष्मी, खपेल त्याचें शेत व मारील त्याची तलवार   अभ्याससारिणी विद्या   असुरी विद्या   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च।। पंचैतानि विसृज्यंते जन्मस्थस्यैव देहिनः ।।   आयुष्य किंचित्, विद्या असे बहूत   उचललेले काम   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   उण्या माणसा दुणें काम   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   उभें काम   एकपट विद्या, दसपट गर्व   एक शेर विद्या आली जरी, दहा शेर अक्कल लागे वरी   कमरमोड काम   करवंटी हातीं देणें   करील त्‍याचें काम   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   कळास काम   कुसरीचें काम   काबाड कष्ट - काम   काम   काम II.   काम III.   काम IV.   काम V.   काम करतल्‍याक, तलवार मारतल्‍याक, विद्या शिकतल्‍याक   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   किरकोळ काम   कोणाला विद्या राजसत्ता, कोणाला नुसती दरिद्रता   कोरडें काम   खांदाडीस मेखा देऊन काम करणें   खिस्ताईचा - काम   गुरु गुरु विद्या, शिर शिर (सरसर) अक्‍कल   गुरुगेलि विद्या गुरु मात्‍यारि आइलि   गुरूची विद्या-अक्‍कल गुरूला फळली-भोंवली   गुरूची विद्या गुरूवर फिरली   गरीबाला विद्या धन, द्रव्यवानाला भूषण   गव्हाची कणिक होण्याइतके काम   गोमेची विद्या गोम जाणा, भुरंगी बापडीं काय जाणत   घघाची विद्या   घरची विद्या   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   घाण्या बैलाक घुंवंचें काम   चतुर्दश विद्या   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कहार

 • पु. जोंधळ्याची एक जात . - शे . ११ . १५५ . ( नाको .) 
 • पु. १ भोयांची एक जात . मेणा . पालखी वाहणारांची एक जात . २ ( काशी ) गडे ; नोकर ( हा बहुधा कहार जातीचा असतो यावरुन ). ( सं . स्कंधकार ; हिं . कहार ) 
 • पु. कहर पहा . - जना ३१२ . 
 • m  A palanquin-bearer, a fisherman. 
More meanings
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

’ एकोद्दिष्ट श्राद्ध ’ बद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.