TransLiteral Foundation

हातीं आला, तो लाभ झाला

जेवढें प्रत्यक्ष पदरांत पडेल तेवढाच लाभ खरा. भविष्यकालीन गोष्टीबद्दल खातरी देतां येत नाही.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   निसुकाचे गांडींत (अंगावर) घातला पाला, म्हणे थंड झाला आणखी घाला   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   कुणबी माजला, मराठा झाला   दिवस दारीं आला   नारळ हातीं देणें   दिवस दारीं बाहेर आला   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   मूल सैल सोडला, मूर्ख झाला   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   अरिष्टांतून पार पडणें, तोचि जिवाचा लाभ होणें   दोघांचे भांडण, तिसर्‍याचा लाभ   संगीत-संगीतानें आनंद झाला, साप विसरला द्वेषाला   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   झाला   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   अजगरासारखा लोळत पडला सार्‍या कामाचा भणका झाला   अझ आला   अडक्या हत्ती झाला म्हणून काय भलत्यानें घ्यावा   अति परिचय झाला तेथें अनादरानें ठाव घेतला   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   अबब - अबब ! केवढाहो नदीस पूर आला   अरिष्टांतून पार पडणें, तोचि जिवाचा लाभ होणें   आजा मेला नातू झाला   आजा मेला नातू झाला, खुंटाला खुंट उभा केला (जमा खर्च सारखा झाला)   आजा मेला नातू झाला, खुंटास खुंट उभा राहिला   आजा मेला नातू झाला, घरांत माणसे सारखीच   आजा मेला नातु झाला, जमाखर्च बरोबर   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   आधी नागवला आणि मग सावध झाला   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता ठोंब्या, मग झाला बाब्या   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आपण झाला खोटा, कुटुंबाला लावला बट्टा   आंब्याला आला पाड, कावळ्याला आला (झाला) मुखरोख   आरंभ झाला कलीला, कोणी पुसेना कोणाला   आला   आला गेला, गोसावी दाढेला दिला   आली तार, झाला ठार   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   उंदीर मस्कतास गेला पण सावकार नाही झाला   ऊंस गोड झाला म्हणून काय जाळ्या-मुळ्यासुद्धां खावा?   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एवढा झाला गर्व कीं, दोन बोटें स्वर्ग   कुणबी माजला, मराठा झाला   कुत्रा झाला तरी तो आपल्‍या गल्‍लीतला सिंहच असतो   कर्जाची वाढ, आगा पिच्छा झाला द्वाड   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   कांटा मोडला, नायटा झाला   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   काल मेला आणि आज पितर झाला   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   कोंबडा आरवला आणि आरंभ झाला कामाला   गळ्यांत बांधला मणी, न्‌ जिवाचा झाला धनी   गांड धुवायला गेला, तेथे अंड हाती लागला-आला   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   गायीला गोर्‍हा झाला, आला शेतीच्या कामाला   घरचा झाला जागा आणि चोर आला रागा   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

microbiological contamination

 • सूक्ष्मबोध शास्त्रीय संदूषण 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

सुतकातील नियमांबद्दल मार्गदर्शन करावे.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.