Dictionaries | References

हातीं आला, तो लाभ झाला

जेवढें प्रत्यक्ष पदरांत पडेल तेवढाच लाभ खरा. भविष्यकालीन गोष्टीबद्दल खातरी देतां येत नाही.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   निसुकाचे गांडींत (अंगावर) घातला पाला, म्हणे थंड झाला आणखी घाला   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   कुणबी माजला, मराठा झाला   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   नारळ हातीं देणें   मूल सैल सोडला, मूर्ख झाला   दिवस दारीं आला   झाला   दिवस दारीं बाहेर आला   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   अरिष्टांतून पार पडणें, तोचि जिवाचा लाभ होणें   दोघांचे भांडण, तिसर्‍याचा लाभ   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   संगीत-संगीतानें आनंद झाला, साप विसरला द्वेषाला   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP