Dictionaries | References

हाता नाडे आनी कांकणकरा पाड

[ गो.] हात निबर आणि म्हणे सोनाराला बांगडयाच भरतां येत नाहींत आपला अवगुण दुसर्‍यावर ढकलणें.

Related Words

आनी   हाता चढणें   पाड   हाता खालचे लोका, तुच्छ मानूं नका   हाता नाडे आनी कांकणकरा पाड   हाता तोंडाशीं गांठ पडणें   चांगला दाता, लागला हाता   हाता तोंडाशी येणें   हाता खांद्यावर खेळविणें   मेल्याचा पाड चढणें   नाडे   आंब्याला आला पाड, कावळ्याला आला (झाला) मुखरोख   हॉ हात हॅ हाता वळ्‍ खना   कटें कांतून हाता वांट   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   अल्प डामर लागतां, पीप न घालवी आलें हाता   बाजरी काढ, तूर पाड   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   देवांक चुकलेना, मनशा खंचो पाड?   चोरा हाता तल्‍लुक   पेजेक आनी लजेक पडाना   आपुण चुकलों आनी चरण पावले आकाशाक   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   काँबॉ खाता एक आनी एंकळ्या धन बडैतात   आपल्या गॅल्या मरण विघ्नसमान, आनी दुसर्‍या गॅलॅ मरण वाड्डीके समान   मरुंक लागल्यार चेडे उरनात, आनी जेंवक लागल्यार मुडे उरनात   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   याक पोऽऽर आनी बोभाट थोऽऽर   दितलो रूब, आनी करतलो खूब   जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   भटाक गर्वूय ना आनी विद्याय ना   निदिल्लेगेर चालॉ चलॉ आनी जागी आशिल्लेगेर आली चली   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   भैर्‍या फुडे गाले आनी कुड्ड्या मुखार नाचले मेळून सारकेच   उजो लायता आनी पाणयांक धांवता   आवय मरे धुवेलागीं, आनी धुव मरे मरे गांवच्या मिणालागी   पिशा आनी किते शिंगां असतात   आवै रड धुवेखातीर आनी धूव रड गांवच्या मिंडा खातीर   वांज वियेंवक आनी दुकळ येवक एक जाले   बेताळाक ना बायल आनी भावका देवतेक ना घोव   रोकडयाचें ताती आनी उदारा कोंबी   मिणाक आनी घावाकूय एकच   रागान कलं रायत, आनी दुस्माना जालं आयतं   आयली दिवाळी, आनी परबो आकारी   बसन म्हळ्या सावळी ना, आनी धरीन म्हळ्या ताळी ना   कलवंत पळौंचें मागून, आनी बायल्‌ पलौंची हागून   भांगारकारीन मोडता आनी बोंदारकारीनय मोडता   माडाक आनी माडयेक एक्कुची खडु   आपल्या पायांत घुपसली वाल, आनी हाव काढतां दुसर्‍याची चाल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP