Dictionaries | References

हातास हात मिळणें

हातघाईवर येणें. ‘ हातास हात मिळाल्यावर कोण कुणास मारतो याची शुद्धि राहिली नाहीं.’-वि.वि. ८.३.४५.

Related Words

खटींखापरी मिळणें   मेतकूट मिळणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हातास हात मिळणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात वळणें   हात चालणें   अंधके हात बटेर   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   बाळकडू मिळणें   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   ढुंगणास हात पोचणें   हात हातांत देणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   मन मिळणें   कंठास हात लावणें   माकडाला काकडी (मिळणें)   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात बांधणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   घटींगोत्रीं मिळणें   जातीस जात मिळणें   माशानें गिळलेलें मोतीं मिळणें कठीण   तीन वाटेची माती न मिळणें   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP