TransLiteral Foundation

हातास हात मिळणें

हातघाईवर येणें. ‘ हातास हात मिळाल्यावर कोण कुणास मारतो याची शुद्धि राहिली नाहीं.’-वि.वि. ८.३.४५.

Related Words

पारंगती मिळणें-लाधणें-लाभणें   हातास हात मिळणें   हात वळणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात चालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   करडा हात करणें   अंधके हात बटेर   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   बाळकडू मिळणें   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   माझे हात का कोकणांत गेले?   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ढुंगणास हात पोचणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   नांव धुळींत-मातींत-पाण्यांत इ० त जाणें-मिळणें-पडणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   मन मिळणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   आपला हात जगन्नाथ   कंठास हात लावणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   बाजारांत पांच पायलीनें विकणें - मिळणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात बांधणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक   तीन वाटेची माती न मिळणें   सरुपता-सरुपता मुक्ति मिळणें   जातीस जात मिळणें   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   हात उगारणें-उचलणें   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   बुद्धिवानाचा हात लांब   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   आपला भात आखडला हात   उचलला हात   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उरावरचा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   ओलीला ओल मिळणें   करडा हात   करडा हात करणें   कांडेपेरें मिळणें-कमजास्‍त होणें   खटींखापरी लागणें-जाणें-मिळणें   गोत्र मिळणें   चोरीचे चौदा हात   जगन्नाथका भात, जगत्‌ पसरे हात   जन्मांतर सापडणें-मिळणें-हातास लागणें   जमिनीस मिळणें   जातीस जात मिळणें   जानव्याला जानवें मिळणें   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   तीन वाटेची माती न मिळणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दहीं दूध, तूप नी पोटार हात   दाहांचा हात   दोन हातांचे चार हात होणें   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   धुळीस मिळणें   नपुंसकाचें लिंग सोळा हात   नरडीला हात देणें   नांव धुळींत-मातींत-पाण्यांत इ० त जाणें-मिळणें-पडणें   प्रसाद मिळणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पारंगती मिळणें-लाधणें-लाभणें   पोटभर अन्न व अंगभर वस्त्र मिळणें   पोटास अन्न व ढेंगास वस्त्र मिळणें   ब्रह्म मिळणें-सांपडणें-प्राप्त होणें-हातीं लागणें   बाजारांत पांच पायलीनें विकणें - मिळणें   बाळकडू मिळणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुंडा हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मेतकूट-मेत (थ) कूट जमणें-मिळणें   मन मिळणें   मलिदा मिळणें   मेळयांत मिळणें   माकडाला काकडी (मिळणें)   मातींत मिळणें   मातीला मिळणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

एकवर्णी

 • वि. एकरंगी ; एकरंगाचा ( बैल , गाय , पक्षी वगैरे ). [ सं . ] 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

सर्व धार्मिक कार्यांत आरंभी श्रीगणेशाची पूजा कां करतात?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.