TransLiteral Foundation

हातावर हात देऊन पळून जाणें

देखत देखत फसविणें
फसवून निघून, पळून जाणें. ‘ एवढ्या प्रयत्नाने जिजाऊला मी याच्या ताब्यांत आणून दिलें, तिला कैदेंत ठेवण्याचें याच्याकडून कबूल करवलें, आणि शेवटीं याच्या हातावर तुरी देऊन निसटून जायची ती गेलीच !’- शिसं ३.१. ‘ पहा तुझ्या हातावर तुरी देऊन तुझी मुलगी कशी हिसकावून घेतों ती !’ -उग्र २.१.

Related Words

मुलखास जाणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   टाकोटाक-टाकोटाकीं जाणें   देवावर हात ठेवणें   अंगठयाची आग मस्तकास जाणें   पुडीस जाणें-बोलावणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   पोट पाताळास-रसातळास जाणें   भकाट-टी-पोट भकाटीस जाणें   हात फिरणें   भराक्या सरसा येणें-जाणें-पडणें   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   परसाकडे जाणें   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   दांत पाडून हातावर देणें   अंड ब्रह्मांडास, कपाटीं जाणें   वरून जर जाणें   हात मारणें   वाट फुटेल तिकडे जाणें   हात (ता-तो) फळी   हातावर येणें-लागणें, हातावर दूध देऊं लागणें   मिजास-मिजाज-स जाणें   हात कापून देणें   बहिर्दिशेस जाणें   आडवें जाणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   नशीब ठोकुनि जाणें   येणें ना जाणें, फुकट वेल्हावणें   ह्या हाताचा झाडा त्या हातावर द्यावा लागतो   हातावर दिवस काढणें-लोटणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   पत जाणें   उतू जाणें-येणें   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   सुतानें स्वर्ग-स्वर्गास गांठणें-जाणें-चढणें   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात गोड कीं हाट गोड   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   होणें जाणें ईश्र्वराधीन   हात लावणें, हातभर लावणें   प्राणे जाणें   मापटयावर हात घेणें   अक्कल जाणें   अंग जड जाणें   अंगठयाची आग मस्तकांत जाणें   अंगठयाची आग मस्तकास जाणें   अंगणीं जाणें   अंगुष्ठाची आग मस्तकांत जाणें   अंगावरचें जाणें   अंगावरून वारा जाणें   अचाट खाणें मसणांत जाणें   अजीत or द जाणें   अंड ब्रह्मांडास, कपाटीं जाणें   अंड विसरुन सासुरवाडीस जाणें   अति खाणें मसणांत जाणें   अन्न जाणें   अनमान्या जाणें   अब्रु गाड्यावरुन जाणें - चालणें   अब्रु जाणें   अभिमान - अभिमानाखालीं जाणें   अभोगती जाणें   अरबा - अरबा पिऊन जाणें - पिणें - सोसणें   अरबाण्यांत नसणें, अरबाण्यांतून जाणें   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   अवसानांतून जाणें   आकारांत जाणें   आचरट खाणें, मसणांत जाणें   आड जाणें   आडवें जाणें   आढळून जाणें   आपले बेतानें राहणें, पुढील प्राप्तीवर न जाणें   आपला भात आखडला हात   आव सोडून जाणें   आशेनें जाणें, निराशेनें येणें   आहाकाप्या जाणें   इजित जाणें   इजीत जाणें   उघडया डोळयानें प्राण जाणें   उघडया डोळ्यांनी प्राण न जाणें   उच्छाल जाणें   उचलून जाणें-येणें   उचलला हात   उचाल जाणें   उंट कोण्या कानीं (कोनीं) बसेल कोण जाणें (त्याचा नेम नाहीं)   उंटावर बसून दक्षिण दिशेस जाणें   उठून जाणें   उडत जाणें   उतू जाणें-येणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उधरागती जाणें   उभ्या मार्गानें जाणें-येणें   उभाशिवार टाकून जाणें-जळणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

एक पुती रडे व सातपुती रडे

 • वरच्या प्रमाणेच. -शाब २.२८०. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

अशुभ कार्य करून आल्यावर, घरात प्रवेश करण्यापूर्वी पाय कां धुवावेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.