TransLiteral Foundation

हातावर पाणी पडणें

जेवणानंतर आंचविणे.

Related Words

गळ्यात पडणें   अंबत पडणें   ढाळ पडणें-लागणें   पाणी छाटणें-कापणें   गोडीस पडणें   सुन्न-सुन्न पडणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   उचलून पाणी   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   पाणी मारणें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   गुणास येणें पडणें   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   दांत पाडून हातावर देणें   जीव खाली पडणें   आकाश कोसळून पडणें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   पाणी जाळणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   पुरवठयास पडणें   मिठी पडणें   हातावर येणें-लागणें, हातावर दूध देऊं लागणें   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   अन्नांत माशी पडणें   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   हुल-हुल पडणें   वाटेचें पाऊल आडवाटेस पडणें   बोला फुलास गांठ पडणें   पुरी पडणें   हातावर दिवस काढणें-लोटणें   ह्या हाताचा झाडा त्या हातावर द्यावा लागतो   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   सांचा-सांचा पडणें   देव घालणे - पडणें   अंतड्यास पीळ पडणें   बुधला-ली-बुधली उताणी पडणें   बोबडी-तोंडास बोबडी पडणें   अरिष्टांतून पार पडणें, तोचि जिवाचा लाभ होणें   भराक्या सरसा येणें-जाणें-पडणें   अक्षता पडणें   अंगाखालीं पडणें   अंगीं पडणें   अजगरासारखेम पडणें - पसरणें   अजगरासारखा पसरणें-पडणें-निजणें   अंडें - अंडें गाळणें - घालणें - पडणें - करणें - होणें   अंतड्यास पीळ पडणें   अंतर पडणें   अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अन्नांत माशी पडणें   अनुमोदन पडणें   अंबट तोंड होणें - होऊन येणें - पडणें   अंबत पडणें   अभ्यास - अभ्यासाखालीं पडणें   अभाळास भोंक पडणें   अभिमानास पेटणें - पडणें   अरिष्टांतून पार पडणें, तोचि जिवाचा लाभ होणें   अरिष्टांत पडणें मग बुडणें किंवा तरणें   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   अवाई पडणें   अश्र्रु पटपट गळून पडणें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आकाश कोसळून पडणें   आकाश वर पडणें   आकाशातून उतरणें पडणें   आग उठणें-पडणें   आगींतून निघून फोटाट्यांत पडणें   आगींतून निघून फोफाटयांत पडणें   आगीभागीं पडणें   आगीं भागीं पडणें   आगीस पडणें   आड पडणें   आडवें पडणें   आडवें पाणी   आंतड्याला पीळ पडणें-बसणें   आपण होऊन खोड्यांत पडणें   आभार मागणें, ओशाळीत पडणें   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आळशाला ऊन पाणी   आसन पडणें   इरेस पडणें   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उखळामुसळाची-शीं गांठ पडणें   उघडें पडणें   उचलून पाणी   उजेड पडणें-होणें   उजळ्या वर्णाचे पाणी   (उजव्या, डाव्या) कानावर पडणें-निजणें-लटंणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

लव or लंव

 • . To talk much and rapidly. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

स्पंदशास्त्र हे काय आहे?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.