Dictionaries | References

हातांत कवडी, विद्या दवडी

(बाल.) कवड्या खेळण्याचा नाद बरा नाही, त्‍यामुळे विद्येवर पाणी पडते.

Related Words

विद्या   कवडी   चतुर्दश विद्या   अक्कलेचें मूळ विद्या   कवडी कवडी सांठविणें   हातांत नारळाची आई देणें   उलटी अंबारी हातांत येणें   बडी हातांत घेवप   मैंदाच्या हातांत फांसे   गुरुगेलि विद्या गुरु मात्‍यारि आइलि   हातांत कंकण बांधणें   हातांत पळळेले पदरात पडतां   घघाची विद्या   परस्वाधीन जिणें (धन) आणि पुस्तकी विद्या कामास येत नाही   चोरटी विद्या   हात हातांत देणें   बंगाली विद्या   पिशाच्या हातांत कोलती   अनंत शास्त्रं बहुलाश्व विद्या, अल्पश्व कालो बहु विघ्नताच   कवडी किंमतीचा, कवडीमोल   (विद्या स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   गुरूची विद्या गुरूला भोंवली   गुरूची विद्या गुरूवर फिरली   आयुष्य किंचित्, विद्या असे बहूत   सुखार्थिंनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्   गुवांतील कवडी घेणारा   घरची विद्या   तरवार मारत्‍याची, विद्या कर्त्याची   छडी लागे चमचम (छमछम), विद्या येई घमघम, छडी काही लागेना विद्या काही येईना, छडीवर पडली सावली आम्‍हांस विद्या पावली   भवानी कवडी   घरांत नाही कवडी, घेऊं मागे शालजोडी   फुटकी कवडी   दह्याची कवडी   हातांत नाहीं अडका भिंतीला जाऊन धडका   मुंबईची पारशी, हातांत आरशी   एकपट विद्या, दसपट गर्व   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   हातांत नासून पापी   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   जिच्या हातांत गोठ, तिला लोडाशेजारीं लोट   चोटली हातांत घेऊन फिरप   जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत   बायलां गेली विद्या, रान्नी पोर्लात   मारील त्याची तरवार व करील त्याची विद्या   हातांत नाहीं अडका बाजारांत चालला (चालली) धडका   अस्वलीचा कान दरवेशाच्या हातांत   हातांत असलेल्या एक पक्षाची किंमत झुडपांत असलेल्या दोन पक्षांपेक्षां जास्त आहे   कुणब्‍या हातांत जवाद दिली, आंबिली वांगडा भाजून खाली   राजाच्या हातांत पैसा खेळे, प्रजेचें झालें वाटोळें   नरोटी हातांत घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP