Dictionaries | References

स्वारीची तयारी व मशालजीचा घातवार

राजा पहा.

Related Words

स्वारीची तयारी व मशालजीचा घातवार   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   धार्‍याला बोळा व दरवाजा मोकळा   नगदी दान व कागदी मान   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   आगींतून निघाले व फुफाट्यांत पडले   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   आपलें सांभाळावें व दुसर्‍यास यश द्यावे   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   दादल्यानें मारलें व पावसानें झोडलें. दाद ना फिर्याद   आधणांतले रडतात व सुपांतले हांसतात   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कालचा जोगी व मांडभर जटा   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   देवानें दिलें व कर्मानें (नशीबानें) नेलें   धक्यास बुकी व शिवीस चपराकी   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   बाष्कळ जमा व पुष्कळ खर्च   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   मळघाऊ or व   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   वकूफ-वकूफ थोडा व दिमाख बडा   साखरेची गोडी व तुपाची चव सांगतां येत नाहीं   आडय-ई-व   उपाय-व   खे व   घातवार   तयारी   तसराऊ or व   तिक्तय or व   पत्रास _   मळघाऊ or व   राजाची निघाली स्वारी आणि मशालजीचा म्हणे (आला) घातवार   राजाची स्वारी, मशालजीचा घातवार      शिटाऊ-व   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.