Dictionaries | References

सोश्या भोवडेक गेल्यार वाघा भोवडे साहित्य जाय

( गो.) सशाच्या शिकारीला वाघाच्या शिकारीची तयारी. प्रयत्न मोठा करावा तेव्हां लहान फळ हातीं लागतें. प्रयत्नांत कसूर करुं नये.

Related Words

वाघा   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   सोश्या भोवडेक गेल्यार वाघा भोवडे साहित्य जाय   बोले तो मा मारी जाय, ना बोले तो बाप कुत्ता खाय   बाराची माय खाटल्यावर जीव जाय   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   दुदाक विर्जण कितलें जाय? घराक उजो कितलो जाय?   वत आशिल्ल्या सावली जाय आनि सावली आशिल्ल्या वत् जाय   शेता जाय पावसु, पुता जाय आवसु   सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय (गो.)   बर्‍या गेल्यार कल खोडी   फुडें गेल्यार फाटि कोण ना   खयंथ गेल्‍यार सांगटाक कांटे तीन   बर्‍या गेल्यार परतें येता   वाघा मांस कॉल्या सांपडच   मुड्यांनी खाल्लें तर वेढयांनीं तरी पाऊक जाय   साळ नासली म्हूण कुंडया पाष्ट जाय ना   आय जायका, खाय जाय   न्हय भली म्हण बांय भली न्ही, बांयचे बगले गॅल्या राजू जाय   भट भिकारी, अवसे पुनवेस जाय लोकांचे दारीं   नाल्ल खाल्ल्यानं देंठ फारीक करुंकच जाय   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   भांगराऽ दाय, वंटीऽ आधार जाय   व्हडें पैलीं घटट करुं जाय, मागीर भाडें कन्नाय मळर   दुडु नासिल्लयांत तारीर पहिलीच बसूंक जाय   चोरीस जाय असा नाहीं अर्थ, त्‍यास झोंप लागे स्‍वस्‍थ   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   जाय रे घोड्या, खायरे हरळी   हिडग्याची व्याली गाय, खांद्यावर वासरुं, जत्रेला जाय   सांगण्याचें प्रयोजन काय l व्हटाळी वांचून तट्ट न जाय   भर आषाढे घर चुवे, भादरवे भेंस मरजाय, फूटे करम फकीरके, भरी चलम ढल जाय   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   पांच लेकांची माय आणि खाटेवर जाय   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   धा, जाय तें खा   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   मारमारके जाय, फताहदाद इलाही है   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   हत्त कट्टीक कण्णटी जायवो? हात फोडाक हारसो जाय व्हय?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP