Dictionaries | References

सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर

सुनेच्या माहेरचें व लेकीच्या सासरचें कोणी मेलें तरी त्याचा सोहेर सुतक कांहीं नसतो
त्याबद्दल वाईट वाटण्याचें कारण नाहीं.

Related Words

सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर   जाऊ   बाहेर-बाहेर काढणें   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   दिवस दारीं बाहेर आला   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चूल आणि मूल   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   फुकट-फुकट आणि चोखट   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   पेटींत सव्वामण दागिने आणि अंगावर गुंजभर सोनें   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सोनें आणि परिमळे   आणि   उंदराला माऊ, बायकोला जाऊ   जाऊ   तीन शेंडे, साबरबोंडें आणि लाल तोंडे, हे वाढल्‍यावांचून राहाणार नाहींत   दुबळा आणि खजेला   नवी नवी नवलाची, आणि मागून माती मोलाची   नातजांवयानें नात नेली, बुढी आपटूं आपटूं मेली   पाऊस पडे आणि माती तुडे   बाभळीचा कांटा, बोरीचें साल, बाबा कशाचा पैसा आणि कशाचे लाड   बाहेर   बाहेरची होणें   मेल्यापेक्षां मेला होणें   मावसभाऊ   सारी रात दळी आणि चाळणींत भरी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.