Dictionaries | References

शौच्याहून आल्या नि तुरी शिजल्या

तुरी शिजायला कसला वेळ लागतो ? शौच्याला जातांना शिजायला लावाव्या नि परत आल्यावर पाहावें तो तेवढ्या ५।१० मिनिटांत त्याशिजून तयार, असा दृष्टांत देऊन एखादें काम किती सोपें आहे नि आपण किती अल्पावधींत तें करुं हें दाखविण्यासाठीं उपरोधानें ही म्हण योजितात.

Related Words

तुरी   हातावर तुरी देऊन जाणें   आथी गेली नि पोथी गेली   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   नि॥   हैवहि गेलें नि दैवहि गेलें   जवळचें विटवा नि दूरचें भेटवा   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   नि पु ण   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   श्रीमंताचा केर नि गरिबचा शेर   अक्कल नाहीं कवडीची नि नांव सहस्त्रबुदे   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   कुणबी गांठावा उपाशीं नि बामण गांठावा पोटाशीं   निंबाला आल्या निंबोळ्या, कावळ्याला आल्या गळचंडया (गळचोटया)   आल्या पायीं परतणें   नवें नवें नि खाटल्याभवतें भवें   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   माझें घ्या नि पांचांत न्या   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   आंबे आले पाडा, निंबुणी आल्या रसा   हाटांत तुरी, रांडे वरण कां करीनास?   पांढर्‍या मिशा, आल्या दशा   घरांत असतील तुरी, तर संसार करतील पोरी   बाई आल्या पणांत आणि बोवा बसले कोनांत   बैल नेला बाजारीं, तेणें हातावर दिल्या तुरी   हाटांत तुरी, भट भटणीला मारी   शंभर आचारी नि स्वयंपाकाची नासाडी   दोन आण्याची कोंबडी नि आठ आण्याची फळणावळ   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   ठाकरं नि लाकडं   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   तरणी पांढरे नि वृद्धा काळे केंस उपटी   शहाण्याला इशारा, नि मूर्खाला खेटराचा मारा   ओलेंचिलें शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   फेंड फुणकें नि हल्याचें मुणकें   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   मनुष्यानें दिलेलें पुरत नाहीं नि देवानें दिलेलें सरत नाहीं   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   सोम साळी नि मंगळ जाळी   ओलें फोलें शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   बाय भांबावली नि तॅल कोदावली   पाहुण्याला पाहुण्याचा राग, नि घर धन्यास दोघांचा राग   राजाच्या सुनेला न्हाण आलं, नि पिंजारी शेटं भादरतो   कांट्यानें कांटा काढणें नि पिळानें पीळ काढणें   वेळु नि काळु कोणाचिइ वाट पळेना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP