TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

शेटें उपटून मढें हलकें होत नाहीं

क्षुल्लक उपायांनीं मोठें संकट टळत नाहीं. केस पहा.

Related Words

  |  
अखेरी मारल्याशिवाय खेळ पुरा होत नाहीं   अंगुळी सुजली तरी डोंगराएवढी होत नाहीं   अधवा - अधव्याचा जोडला आणि पिढीचा मोडला बरोबर होत नाहीं   अल्प यत्नानें थोर काम होत नाहीं   ईश्र्वर असे साही, तर दुःख होत नाहीं   उघड्या दरवाज्यावर धाड पडत नाही, व ओसाड माळावर चढाई होत नाही   उपटून खांद्यावर घेणें   उपटून सूळ खांद्यावर घेणें   एका घोवानें म्हातारी होत नाहीं   एका जत्रेनें देव जुना होत नाहीं   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   काठीनें पाणी हाणलें तर दोन ठिकाणी होत नाहीं   काठी मारल्‍यानें पाणी वेगळे होत नाहीं   कांही बोलल्‍यावांचून काम होत नाहीं   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   गर्भाचा नी मेघाचा भाकीत होत नाही   गोड शब्‍दाने होतें तें रागानें होत नाहीं   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   घडीच्वा प्रहर होत नाहीं   घासतां दगड सतत, शेवाळ निर्माण न होत   घोड्याची परीक्षा जिनावरून होत नाहीं   घोणीचा एक पाय मोडला तर ती लंगडी होत नाहीं   चुटक्‍यांचा मांडव होत नाहीं   चवीचा कधीच चिवडा होत नाहीं   चांगले गायीचें वेत, नाहीं चांगलें होत   चार होत होणें   जमीनीत कुजल्‍याशिवाय अंकुर फुटत नाहीं आणि कष्‍ट करून घस सोसल्‍याशिवाय सुखप्राप्ति होत नाहीं   जानवें घातल्‍यानें ब्राह्मण होत नाहीं   ठकपणाविना कांही, ठक मानी कीं होत नाहीं   ठेंच लागल्‍यावांचून स्‍मरण होत नाहीं   तुळस उपटून भांग लावणें   तीर्थी गेल्‍यावांचून मुडण होत नाही   तीर्थी गेल्यावांचून मुंडण होत नाहीं   दगडाचा दोर होत नाहीं   दाईपण धदा होतो पण आईपण धंदा होत नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   दिल उताबील झाला तरी माल उतावीळ होत नाहीं   दिवसां घोडें. रात्रीं मढें   धरतो दुष्टाची संगत, त्याचें कल्याण नाही होत   प्रसंगावांचून परीक्षा होत नाहीं   फुकाचें गांवजेवण होत नाहीं   बापानें मुलाला मारिलें तर वेगळा होत नाहीं   बायकांना लोण्याची सवतहि सहन होत नाहीं   बिगारीच्या कुत्र्यांनीं शिकार मारणें होत नाहीं   भीक मागून श्राद्ध होत नाहीं   मढें   मढें हलकें करणें-होणें   मेल्या गेल्या शिवाय आठवण होत नाहीं   मुसळाचें धनुष्य होत नाहीं   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कथा बांधणें

  • एखाद्या ग्रंथाची, आख्यानाची रचना करणें 
  • एखाद्या प्रसंगावर काव्यरचना करणें. ‘तथापि बांधेन कथा विचित्रा।’- सारुह १.३०. 
RANDOM WORD

Did you know?

जर सर्व प्राण्य़ांचा आत्मा एकच असेल तर प्राणी पक्ष्यांची भुते होतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.