Dictionaries | References

शिळा कुटका उरेनाः नांव अन्नपूर्णा

( महानु.) नांव सोनुबाई ० याप्रमाणें निरर्थक नांव.

Related Words

कुटका   नांव पाण्यांत मिळणें   नांव धुळींत मिळणें   नांव पाण्यांत जाणें   नांव धुळींत जाणें   भटाचें नांव कानभट   नांव अन्नपूर्णा, टोपल्यांत भाकर उरेना   नांव काढणें   उपचारिक नांव   अन्नपूर्णा   अक्कल नाहीं कवडीची नि नांव सहस्त्रबुदे   नांव सांगावें लक्षापति, आपण भिक्षा मागत असावी   नांव डाहोर करणें   डोळ्यांच्या कवड्या, नांव शेखरोषन   ज्याचें नांव तें   पोषाकी नांव   वाहतें नांव   नांव बदलणें   नांव डालणें   नांव सगुणाबाई, पण करणी क्रव्यादेची   गाढवाचें नांव गोपाळशेट   आईचा हात, शिळा गोड भात   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   गांव वाहून गेलें, नांव राहून गेलें   नाक दिल्ल्या नांव ना, नथ दिल्ल्या व्हडविक   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   फेस्त करता गांव, व्हिगाराचें नांव   गांव गेलें, नांव राहिलें   घरांत नाही अन्नकोजी आणि माझे नांव माणकोजी   नांव डहाळ होणें   नांव राशीस येणें   नांव राशीस उतरणें   म्‍हातार्‍याने केले नांव, तरण्याने वाहविलें गांव   नांव राशीस जमणें   ठाव ना गांव, लटकेंचि नांव   पादाक नांव परमेश्वर   नांव सोनूबाई, पायीं कथलाचा वाळा   नांव नको!   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   नांव सांगणें   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   नांव लावणें   हत्ती फिरवा गांवोगांव, ज्याचा हत्ती त्याचें नांव   नांव मोठें आणि लक्षण खोटें   नांव लक्ष्मी व गवर्‍या वेची   तरुणपणीं बुद्धि, म्‍हातारपणीं शक्ति, याचें नांव चांगली स्‍थिति   देवाचें नांव आणि आपला गांव   म्हातार्‍यानें केलें नांव, तरण्यानें वाहविलें गांव   नांव देवाचें आणि गांव पुजार्‍याचें   एकदां कानफाट्या नांव पडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP