Dictionaries | References

शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु

चातुर्यहीन बडबड
अर्थहीन वाचाळपणा.

Related Words

सिंधु   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   एक तोंड करणें   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   असुदी व अबादी   हजार वळसे आणि एक गांठ   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   सिंधु-सिंधु कीं बिंदु   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   एक जीव सदाशिव   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक हमाममे, सब् नंगे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP