Dictionaries | References

शंभरांत फूल, हजारांत काणा, सर्वात अंधळा दाणा

( व.) ज्याच्या डोळयांत फूल पडलें असेल तो शंभर डोळसांत शहाणा असतो, काणा माणूस हजार माणसांत शहाणा तर अंधळा असणारा सर्वोत शहाणा समजावा.

Related Words

शंभरांत फूल, हजारांत काणा, सर्वात अंधळा दाणा   क्‍वचित्‌ काणा भवेत्‌ साधु   भोळा भाव, अंधळा देव   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   राजमें राज मेघराज, फुलमें फूल कपासका फूल, और दूधमें दूध माका दूध   घरांत नाही दाणा पण मला श्रीमंत म्‍हणा   घरांत नाही दाणा पण मला बाजीराव   दूध गाईचें, फूल जाईचें   देवाला फूल, घराला मूल   जसें झाड, तसें फूल   फुलिल्लें फूल परमळ नासतां ना रावना   लुगट विकचें घड्‍येर आनि फूल विकचें वावळे   फूल   अंधळा म्हणतो भिंत बहिरा म्हणतो नाहीं मशीद   अंधळा तिंधळा   पतिव्रता चांगुणा, शंभरांत एक उणा   उंबराचे फूल   घोडा आपल्‍या गुणानें दाणा खातो   दिव्यास निरोप, पदर, फूल देणें   मज पहा फूल वाहा, घर पाहा हगून जा   ज्‍याच्या घरी दाणा, त्‍याचे नांव नाना   अवघा गल्ला दाणा, नसे कोंड्यावांचून   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   अंधळा कारभार   अंधळा अंधळ्याचा वाटाड्या   अंधळ्यांत काणा राजा   फूल बाहेर निघणें   पतिव्रता मला म्हणा, हजारांत एक उणा   अंधळा दोन डोळे मागत नाहीं   बहिरा म्हणतो वार्ता काय आणि अंधळा म्हणतो नाचतें काय?   अंधळा मळी रेडा खाई   अंधळा लिही थोटा दिवा धरी   अंधळ्यास अंधळा वाट दाखवितो   अंधळा नारळ   कांटोमें फूल   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   गुलाबाचे फूल सुवासी, काटे असती त्‍याच्या अंगाशी   घोडा आपले गुणावर दाणा वाढवितो   बाळ दाणा आणि त्याला चाबूक नजराणा   शेताचें फूल, चालवी जगाची चूल   गुलाबाचें फूल   बीं दाणा शिळटणें   आकाशीचें फूल, त्याचे कुणा एवढें खूळ   हलका फूल   दुश्‌मन असावा पण दाणा (शहाणा) असावा   सुपारीचें फूल   गुलाबाचे फूल गेले व कांटा राहिला   कोंबडा कोंबडीला दाणा टाकून तमाशा पाहतो   घोड्याचा दाणा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP