Dictionaries | References

वेळ पळौन खेळ खेळचो


( गो.) प्रसंग पाहून थट्टा मस्करी करावी.

Related Words

खेळ   चढती वेळ-वेळा   वेळ-वेळ अवेळ   खेळ करणें-मांडणें   नोकराचा खेळ   फळयांचा खेळ   गोळणबराचो खेळ   राधेचा खेळ   तुमचा खेळ होतो पण आमचा जीव जातो   काळ (= वेळ)   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   जिवावरचा लाग-पाळी-गोष्‍ट-प्रसंग-खेळ-काम   उद्योग वेळ-वेळा   खेळ मांडणें-लावणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   छापापाणी खेळ or छापोपाणी खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   वेळ मारुन नेणें   जागॉ पळोन हाग्‌च्यँ आनि मनीस पळौन माग्‌च्यँ   रुख-रुख पळौन साल काड्‍ची   पैशांचा-चे खेळ   लाकडी खेळ   अटीचा खेळ   नजरचा खेळ   दैवाचा खेळ   साखरपेंढ्यांचा खेळ   प्रेभद्वेष वासनेचे, खेळ करती जगाचे   मुठीचा खेळ   काय प्रभो माया तुझी, काय तुझा खेळ, चिचुंद्रीच्या डोक्‍याला चमेलीचे तेल   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   उतरती वेळ-ळा   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   वक्ताची वेळ   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   चढती वेळ or ळा   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   वेळ मारणारा-माऱ्या   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   निरवानिरवीची वेळ   उतावळ-वीळ-वेळ   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   एवढावळ-वेळ   ओखटी वेळ   खेळ   दैवावरचा खेळ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP