Dictionaries | References

वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ


( गो.) वेळेच्या वेळेला गोष्टी झालेल्या चांगल्या. रंगपंचमीच्या दिवशींच रंग उडविण्यांत एक प्रकारची मजा असते.

Related Words

खेळ   चढती वेळ-वेळा   वेळ-वेळ अवेळ   खेळ करणें-मांडणें   गोळणबराचो खेळ   नोकराचा खेळ   फळयांचा खेळ   राधेचा खेळ   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   तुमचा खेळ होतो पण आमचा जीव जातो   काळ (= वेळ)   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   जिवावरचा लाग-पाळी-गोष्‍ट-प्रसंग-खेळ-काम   उद्योग वेळ-वेळा   खेळ मांडणें-लावणें   छापापाणी खेळ or छापोपाणी खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   वेळ मारुन नेणें   वाडू हाळळे वेळार नाका म्हणता, कुणब्या जांवयिं तट्टी व्हांवता   खजूर पिकिल्‍ल्‍या वेळार कावळ्या-तोंडांत रूं   प्रेभद्वेष वासनेचे, खेळ करती जगाचे   लाकडी खेळ   अटीचा खेळ   नजरचा खेळ   दैवाचा खेळ   साखरपेंढ्यांचा खेळ   पैशांचा-चे खेळ   मुठीचा खेळ   काय प्रभो माया तुझी, काय तुझा खेळ, चिचुंद्रीच्या डोक्‍याला चमेलीचे तेल   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   उतरती वेळ-ळा   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   वेळ मारणारा-माऱ्या   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   उतावळ-वीळ-वेळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   चढती वेळ or ळा   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वक्ताची वेळ   एवढावळ-वेळ   ओखटी वेळ   खेळ   दैवावरचा खेळ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP