TransLiteral Foundation

वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा

वेडया वाण्याच्या दुकानांत वेखंड. वेखंड हें एक कडू औषध आहे. तेव्हां दुकानावर पाहावें. तों वाणी स्वतः वेडा व माल पाहावा तर वेखंडाशिवाय कांहीं नाहीं, मग तेथें व्यापार कसा चालणार. पाठभेद-वेडा वाणी, लोखंडाचा पसारा.

Related Words

वेडा   वाणी   वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   वाणी-वाणीत्रय   वाणी मित्र नव्हे, मांजर जितरब नव्हे   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   वेडा झाला व कामांतून गेला   खदारी वाणी   वेडा विद्रा   वेडा बागडा   चहूंवाचा-वाणी   पसारा   वेडा-वेडा पाऊस   वाणी जिरवी धन अन्, म्हैस जिरवी कण   खोटा तरी गांठचा, वेडा तरी पोटचा   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   वाणी-वाण्याचें लिहिणें   जगाची वाणी, तीच ईश्र्वरध्वनि   वेडा धोतरा   सुईमागें दोरा, संसाराचा पसारा   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   हातीं घेतला फडा, बसणार वेडा   वेडा खुळा   मूर्ख-मूर्ख आणि वेडा, त्यांची साक्ष सोडा   वेडा वांकडा   भलता-भलताच पसारा आणि झाला म्हातारा   वेडा पीर   वेडा मधुरा   व्याध-व्याधाच्या गाण्यांत मृग वेडा होतो   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   वेडा ऊस   आकाशात वारा, खाली वावटळीचा पसारा   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   बहु घेतो तो वेडा नसतो   वाणी गूळ खाई परी मांडी आड घेई   वाणी तुष्टो पिष्ट मुष्ठिं ददाति। राजातुष्टो ग्राम मेकं ददाति।   विवाह-विवाहाच्या कारणीं, नको अंमगळ वाणी   मी भला वाणी, जग देतें गार्‍हाणीं   देईल वाणी तर खाईल प्राणी   खर्‍या मनुष्‍याची वाणी, दस्‍तऐवजासमान   लोका ऐकवी चतुर वाणी, करणी करतो मूर्खावाणी   वाणी गाईची, करणी कसाबाची   वाणी चोरुन गूळ खातो   मढें झांकुनियां करिती पेरणी। कुणबियाची वाणी लवलाहे॥   मूर्खाशीं बोध करतां श्रम होय वाणी   आपलें आपल्याला वाणी, जग देतें गार्‍हाणीं   मोडका वाणी   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   अन्हवणी or वाणी   आकाशात वारा, खाली वावटळीचा पसारा   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   एक्या जातीचे प्राणी, भितच्या बढाईखोरा वाणी   खदारी वाणी   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   चहूंवाचा-वाणी   चार वाणी   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   जैसे पिवे पाणी, वैसी होय वाणी   दृष्टीचा पसारा   दीनवदन-वाणा-वाणी   पसारा   बहुरत्ना वसुन्धरा, तिच्यांत वस्तूंचा पसारा   भलता-भलताच पसारा आणि झाला म्हातारा   मूर्खाशीं बोध करतां श्रम होय वाणी   मोडका वाणी   वेखंड-वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   वेडा   वाणी   विवाह-विवाहाच्या कारणीं, नको अंमगळ वाणी   सुईमागें दोरा, संसाराचा पसारा   सुईमागें दोरा, सांधी वस्त्रांचा पसारा   हातीं घेतला फडा, बसणार वेडा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

parabolic mirror

 • Light अन्वस्तीय दर्पण 
 • अन्वस्तीय आरसा 
 • (also called parabolic reflector) 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

Why are you transliterating?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,893
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,717
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.