Dictionaries | References

विष्णुचीं तीन पदें

दोन भुवयांमधील प्रदेश. -योर १.२६.

Related Words

तीन फातार मांडप   तिघांची तीन दारें   उठा काका, तीन तुमचे आणि दोन माझे   नव्याने नऊ दिवस, मेल्याचे तीन दिवस   बोलाचे तीन पक्षः स्वोक्तिः शास्त्रोक्तिः लोकोक्तः   तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   तीन वाटेची माती न मिळणें   तीन पांच करणें   पळ गेला कोकणां, तीन पानें चुकेना   तीन कोनी टोपी जिकडे फिरेल तिकडे सारखीच   नव्याचे नऊ दिवस, खळणीचें तीन दिवस   तीन तेरा गोष्‍टी   अशी कां धुसफूस, दोन पैशाचे तीन ऊंस   वाटेचा फांटा, तीन गांवचा हेलपाटा   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   कर्माच्या भोगा आणि तीन डोळे दोघां   तीन पोट भरण्याच्या जागा   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   साडे तीन मुहूर्त   तीन संन्याशाचीं वैशिष्‍ट्ये   तीन मद   तीन, क्षेत्रांतील दृश्यें   तीन, मर्दनानें वाढणारें   होळीची बोंब तीन चार दिवस   अंगीं तीन (नऊ) मण तिखें जळणें   तीन ठिकाणीं वांकडा   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   तीन दिवसाचा भाऊ   तीन धोंडे मांडले कीं त्रिभुवन आठवतें   खयंथ गेल्‍यावर चुलीक फातर तीन   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   तीन ॠषि   कोठेंहि गेलें तरी पळसाला पानें तीन   तीन आमंत्रणें आलीं, मनाची गडबड झाली   तीन पुरुषप्रकार   पांडव किती तर बाजल्याच्या खुरा इतके तीन आणि बोटें हातानें दाखवावयाचीं दोनच!   तीन दिवसांची हक्काची रजा   काळापुढे तीन दीस झालो   घरचें झाले थोडें आणि व्याह्याने धाडले घोडें, तेहि तीन पायांनी लंगडें   तीन देहावस्‍था   घरां ना तीन तांदुळ, सान्नां उकडूं सोता रांडूळ   मांजर आडवें आलें तर तीन पावलें मागें जावें   तीन शेटं नाहींत मग पसाभर राख कशाला   तीन गण   खयंथ गेल्‍यार सांगटाक कांटे तीन   पळस गेला घाटा, तीन पानें देठा   तीन अश्रु   आयुष्य वित्त, घर हीं तीन उघडकीला आणूं नयेत   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP