Dictionaries | References

विच्चा मंत्र ना गोत्त, सर्पा बिळां हातु

( गो.) विषावरचा मंत्र ठाऊक नसतांना सापाच्या बिळांत हात घालणें हें धोक्याचें असतें. शत्रुच्या कारवाया त्याच्यावरच उलटविण्याचें सामर्थ्य नसेल तर त्याच्या वाटेस जाऊं नये.

Related Words

शिवपंचाक्षरी मंत्र   द्वादशाक्षरी मंत्र   धड ना गृहस्थ, धड ना भिक्षुक   अष्टाक्षरी मंत्र   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   आगा ना पिच्छा   ना पैवस्ता   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   कट्टिभर मास कांयू ना जावप   शिंयांसारखें दुहेंस ना शिंयात कोन मेलोसो ना   नायकिणीच्या पोरा दिसाचा बापुय ना, रातची आवय ना   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   कोल्‍हापुरा गेलो ना, कथा आयकलि ना   भुरगें ना बाळ चोट वाजयता टाळ   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   लग्नय ना नी फोंतूय ना   तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   शींयांसारखें दुहेंस ना शिंयात कोन मेलोसो ना   खरूजवाल्‍याक लज ना आणि गरजवंताक अक्‍क्‍ल ना   लाभ ना नफा, रिकामा धका   भटाक गर्वूय ना आनी विद्याय ना   खै गेल्‍लो? खैं ना! कितें हाडलें? काय ना!   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   रीण केल्यारि घाण्यांतु हातु   मंत्र घालणें   कांदा कापायला बकर्‍याच्या वेळचा मंत्र कशाला   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   उंदीर भाजुंक मीठ ना   ताळ ना तंत्र, उगाच पोकळ यंत्र   धाक ना दरार, फुटका नगारा   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   जेवच्या नाशिल्‍ला उष्‍ट्‌या आळशिक ना   गांडीक ना फाळी, गांड मागतां कायलोळी   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   भुरंग्याचे मळणेक बीं ना भात   पोराचे मळणेक, बीं ना भात   लाशिल्या उंगटयावर मुतिशि ना   भरिल्लो कळसो चकनळ ना   अंत्रपिशाचशें भोवंतल्यांक राबूंक ठिकाणें ना   घरमोगर्‍याक पोर्मोळु ना   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   दरेवैर खरवड ना   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   वाळूंत मुतलें वळ ना वोल   ज्‍याणाँ पळैली ना शिंपी, ताणें पळैले कालूं   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   धोब्याचा पोर्‍या घाटचा ना घरचा   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   अहो म्हणे बाईल कराना, तर म्हणे तुम्हीच व्हा ना?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP