Dictionaries | References

वासना मरे, देव पूजा करे


वासना नाहींशा झाल्या म्हणजे देवपूजेची आठवण होते.

Related Words

शेंदरें माखियेला धोंडा, पूजा करितीं पोरें रांडा   दृढभाव तोच देव   खेटरांनी पूजा करणें-बांधणें   महारांचे देवास फटकुरांची पूजा   देव दव्हार्‍यांत नांत   देव नवसाला पावणें   आदां देव चोरां प्रसन्न   शिवाची पूजा   बारा म्हशी धुवीन पण देवाची पूजा करणार नाहीं   जाचें मन भोळें ताका देव दिता केळें, जाचें मन कपट ताका देव दिता थापट   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   देव न मारे लाठीसे, कुमत देत चढाय   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   देव जांवकी, तरि चणे खांवका   देव देव करतां   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   भावासारिखा देव   चांभाराच्या देवाला खेटरांची पूजा   भोळयाचे देव सोळा   आवय मरे धुवेलागीं, आनी धुव मरे मरे गांवच्या मिणालागी   घोडा मरे भारें, शिंगरूं मरे येरझारें   उलटी पूजा करणें   लांबा साथे तुतो जीयाय, मरे नहीं पण मांदो थाय   निजेवांचून (शिवाय) पूजा नाहीं   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   महाकाळ-महांकाळी देव आणि अतिकाळी यजमानीण   देव्हार्‍यांत देव नाहींसा होणें   दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशीं(मरे)   करी (करे) चोरी, और शिरजोरी   साप मरे न लाठी तूटे   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   तमाखूकी निंदा करे होय इसका सत्‍यानाश   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   पतिव्रता भूकी मरे, कसबीण खाई लाडू, गांडू घेला घोडे चढे, मरद खेंचे गाडुं   चांभाराच्या देवाला खेटराची पूजा   शिंदळचार-चाळे-देव   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   देव घालणे - पडणें   देव होतां पाठमोरा।नसतीं विघ्नेंयेतीं घरा।   ज्याचें मन भोळें ताका देव दिता केळें   राव पाहावा कां देव पाहावा   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   भक्ताच्या प्रेमासाठीं, देव धांवे पाठोपाठीं   आशा सुटेना, देव भेटेना   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   उलटी पूजा   चांभारां देवाक होणां पूजा   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   दया तेथे देव   पांढरीचें दैवत, पांढरीचा देव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP