Dictionaries | References

वाट वाहणें

रहदारी असणें
रहदारी चालू असणें
वाटसरु, प्रवासी वगैरेनीं वाट गजबजलेली असणें. वापर असणें. ‘ तुका म्हणे वाहे वाट। वैकुंठीची धडधडाट। ’

Related Words

पांखरासारखी वाट पाहणें   वाट वाहणें   वाट धरणें   पायाखालची वाट   वाट करणें   वाट पाडणें   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   वाट सुधारणें   वाट घडणें   वाट सरणें   वाट विचारीत विचारीत लंकेक थाई वचयेद   वाट लागणें   वाहणें   वाहती वाट   गाडीची वाट फासडीनें (फेंसाटीनें) मोडावी   चिंता वाहणें   गाडाभर अब्रू वाहणें   सूर वाहणें   चंद्र राहे दूर आकाशीं, वाट पाहे चकोर पक्षी   वाट चुकणें   अंधळ्यास अंधळा वाट दाखवितो   गाजराची तुला व विमानाची वाट   वाट फुटेल तिकडे जाणें   ज्‍या गांवास जाणें नाहीं, त्‍या गांवची वाट कशाला विचारावी   (कच्च्या) घड्याने पाणी वाहणें   होती वाट   नाक वाहणें   (शिव्यांची) लाखोली वाहणें   अंधळ्याची वाट   एकल्याची एक वाट   नागमोडी वाट   वाट मारणें   स्वर्गाची वाट   मेढा वाहणें   बंदर वाहणें   देखली वाट पाहणें   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   यमलोकाची वाट धरणें   सोंवळें झालें दाट, खाटकाच्या घरावरुन वाट   वेळु नि काळु कोणाचिइ वाट पळेना   गाडीची वाट फेसाटीनें मोडावी   भले भले गेले गोते खात, झिंझुरटें म्हणे माझी काय वाट?   पळणारास एक वाट, शोधणारास बारा वाटा   देखली वाट करणें   गाजराची तुला आणि विमानाची वाट   चालू वाट, बिनबोभाट   फार बोलेना, वाट भुलेना   झाला देशाचा पुढारी, तुरंगाची वाट धरी   वाट पाहे दम धरी, वाटे दिवस उदास तरी   विजार शिवेल त्याला लघवीस वाट ठेवण्यास सांगावी लागत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP