Dictionaries | References

वाटोळा धोंडा

(ल.) दुसर्‍याच्या पेचांत कधीं न सांपडणारा असा धूर्त माणूस. दगड पहा.

Related Words

गाढवी धोंडा   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   वाटोळा   माळचा धोंडा   धोंडा   पोटांत धोंडा उभा राहणें   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   दगडाचें नांव धोंडा, धोंडयाचें नांव दगड   अधेल्यावर धोंडा कोणी तरी टाकील   वाटोळा गोटा   भुकेला कोंडा आणि निजायला धोंडा   भुकेला कोंडा आणि झोंपायला धोंडा   भुकेला कोंडा आणि निजेला धोंडा   भुकेला कोंडा आणि झोंपेला धोंडा   मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   निसड धोंडा   माळावरचा धोंडा   धोंडा लोटणें घालणें   वाटोळा धोंडा   पायावर धोंडा ओढून घेणें   पायावर धोंडा पाडून घेणें   वाटोळा करणें   पायरीचा धोंडा होऊन होणें   उरावर धोंडा ठेवणें   पावला तर देव, नाहीं तर धोंडा   धोंडा टाकून पाहावा! पडला तर आंबा नाहीं तर धोंडा   पायांवर धोंडा पाडून घेणें   गुवांत धोंडा टाकावा आणि शिंतोडा (उडवून) घ्‍यावा   पायरीचा धोंडा होऊन पडणें   मानला तर, देव नाहींतर धोंडा   नरकांत धोंडा टाकून शिंतोडा घेणें   पिकल्या झाडावर धोंडा कोणीतरी टाकील   वाटोळा खूर   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   आपल्या हातानें आपल्या पायावर धोंडा मारून घेणें   वजनाचा धोंडा आणि फुंकण्याचा कोंडा   दुष्काळांत तेरावा (धोंडा) महिना   धोंडा आणि पिकाचा लोंढा   देखला धोंडा, घालता कपाळीं   गुवांत धोंडा टाकून अंगावर उडवून घेणें   चिखलांत धोंडा टाकून पलीकडे जाणें   आपल्या पायावर आपणच धोंडा मारून घेणें   शेंदरें माखियेला धोंडा, पूजा करितीं पोरें रांडा   चिखलांत धोंडा टाकला तर चिखल तोंडावर उडणारच   आपल्याच पायावर आपला धोंडा   उरावर धोंडा घेणें   देखला धोंडा, घातला कपाळीं   चिखलांत धोंडा टाकून अंगावर उडवून घेणें   झोपेला धोंडा, भुकेला कोंडा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP