Dictionaries | References

वांटी त्याला पाटी

पाटींतले जिन्नस वटिणाराला शेवटीं पाटींत स्वतःलाच कांहींच उरत नाहीं. वरप्रमाणेंच.

Related Words

पाटी   खाजवील त्‍याला खरूज, भोगील त्‍याला संपदा   पाटी कोरी करणें   कर्ज फार त्‍याला लाज नाहीं, उवा फार त्‍याला खाज नाहीं   शेतकर्‍याची उसणवारी, त्याला ठार मारी   ज्‍याची पै, त्‍याला लई   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   ज्‍याचें वेंचें, त्‍याला जाचें   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   जो फिरवी लाठी, त्‍याला शत्रू दाखवी पाठी   ज्‍याची त्‍याला आवडली, आणावयास गेला तो म्‍हणे काळी   ज्‍याला नाहीं काज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   वांटी त्याला पाटी   ज्‍याचें त्‍याला, खटपट आम्‍हांला   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   बेडकाला डबकें, त्याला जग पारखें   मध्येंच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती त्याला   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   ज्‍याचें घर त्‍याला किल्‍ल्‍यासारखें   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   पाटी बसविणें   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उठिंगण लागतें   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   बाळ दाणा आणि त्याला चाबूक नजराणा   ज्‍याची त्‍याला चोप नाहीं शेजारणीला झोप नाहीं   कर नाहीं त्याला डर नाहीं   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   प्रत्यक्ष पाही, त्याला मन साक्षी देई   ज्‍याचे त्‍याला नाही चोप आणि शेजार्‍या येईना झोंप   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण पाहिजे   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   रिकामा गडी भागला आणि ज्याचें नाहीं काम केलें त्याला राग आला   मनुष्यानें यत्न केला तर तोच त्याला फलदुप झाला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP