Dictionaries | References

वळवणी आलें आणि तळवणी घेऊन गेलें


अळवणी पहा.

Related Words

आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   जीव घेऊन पळणें   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   चूल आणि मूल   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   आलें   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   गेलें घाटीं, झाली माती   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   बोलणें फोल झालें । डोलणें वायां गेलें ॥   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   अंगावर आलें शेपटावर गेलें   अंगावरचें-जिवावरचें शेंपटीवर गेलें   अति झालें आणि हसूं आलें   अद्भुत (अघटित) वार्ता आणि कोल्हें गेलें तीर्था   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आपले गांडीखलचें घोडें गेलें मग त्‍यावर महार बसो की चांभार बसो   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आपल्या खालचें घोडें गेलें, मग त्यावर महार बसो की मांग बसो   आली ती लक्ष्मी गेलें ते पाप   इच्छा काय आणि झाले काय   उघड्यापाशीं नागडें गेलें, सारी रात्र थंडीनें (हिंवानें) मेलें   उद्योगाचे अंतीं, (द्रव्य) भूषण आणि कीर्ति   उपासांनी देव मिळे तर दुष्काळांत गेलें काय थोडें?   ओठाबाहेर गेलें तें पोटाबाहेर गेलें   कुणब्‍याचें गेलें, गुराख्याचें आलें   कमी आले जास्‍त गेलें   करूं जावें एक आणि होतें भलतेंच   केलेल्‍या गेलें पाप सांगिल्‍या गेल्‍या तोंडांतु   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   कानीं आयिल्‍लें, केशीं गेलें   काय गेलें तळतीचें, काय गेलें वळतीचें   कासवालागुनु बोंडुळ गेलें   कोठेंहि गेलें तरी पळसाला पानें तीन   कोठेंहि गेलें तरी मृत्‍यु चुकत नाहीं   खडकावर पेरलें, व्यर्थ गेलें   गंगेत न्हालें, यमुनेत न्हाल, अंगी नाही पुण्य आलें   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   गरिबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडें   गरीबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडे   गेलें गत फाटलें खत   गेलें घाटीं, झाली माती   गेलें तें गंगेला मिळाले!   गेलें तें गत फाटलें तें खत   गेलें तें येत नाहीं व होणार तें चुकत नाहीं   गेलें नाहीं तंववर जड, खाल्‍ले नाही तंववर गोड   गेलें माणूस गुणाचें   गाढवहि गेले आणि ब्रह्मचर्यहि गेलें   गांव गेलें, नांव राहिलें   गांव वाहून गेलें, नांव राहून गेलें   घरापरी घर गेलें, बायको परी बायको गेली   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   घरीं दरिद्र आलें आणि दैव बाहेर गेलें   घरीं दारीं रुसलें, तेथे कोणाचें काय गेलें   घी गेलें आणि ठामणेंहि गेलें   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   जे आरंभ शूर, तां गेलें ना मजल दूर   जुन्याला लाथा आणि नव्याच्या चरणीं माथा   जमीन पाहावी कसून, आणि मनुष्‍य पाहावें बसून   (ज्‍या) गांवी गेलें, (त्‍या) गांवचें झालें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP