TransLiteral Foundation

वरच्यास हात, खालच्यास लाथ

आपल्या वरिष्ठापुढें अगदीं नमून हात जोडून असावयाचें पण हाताखालच्या किंवा ताब्यांतील लोकांवर जुलूम करावयाचा, अशी वृत्ति. -केले. १.१६४.

Related Words

हात वळणें   हात चालणें   देवावर हात ठेवणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   करडा हात करणें   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   ढुंगणास हात पोचणें   अंधके हात बटेर   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   माझे हात का कोकणांत गेले?   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   आगे लाथ, पीछे बात   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   आपला हात जगन्नाथ   कंठास हात लावणें   देवाक हात, गुरवाक भात   हातास हात मिळणें   हात बांधणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   बुद्धिवानाचा हात लांब   वाताहत or हात   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात उगारणें-उचलणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   आगे लाथ, पीछे बात   आपल्याची लाथ, परक्याची खेव   आपल्यास लाथ, परक्याची खेव   आपला भात आखडला हात   उचलला हात   उठतां लाथ बसतां बुक्की   उठतां लाथ बसतां बुक्की, तेव्हां होतो सुखी   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उरावरचा हात   उलटी बुकी-लाथ-चापट   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   करडा हात   करडा हात करणें   कांट्यावर-कांट्यास लाथ मारली तर तो रुतल्‍याशिवाय राहणार नाहीं   खाटल्‍याला लाथ मारून उठणें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   घोड्याची टांच, कुत्र्याचा दांत, विश्र्वासतां डसे मारी लाथ   चोरीचे चौदा हात   जगन्नाथका भात, जगत्‌ पसरे हात   जगाला लाथ मारणें   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दहीं दूध, तूप नी पोटार हात   दाहांचा हात   दोन हातांचे चार हात होणें   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   नपुंसकाचें लिंग सोळा हात   नरडीला हात देणें   न लागो पुत्राचा हात, पण लागो डोंबाची लाथ   पुढें वाढून आलेल्या ताटाला लाथ मारणें   पुढें वाढलेल्या पानास लाथ मारणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बसतां लाथ, उठतां बुक्की   बायकोनें मारली लाथ पण तोडा पायांत   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुंडा हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मापटयावर हात घेणें   माळणीची लाथ खावी पण लोणारणीचा हात लावून घेऊं नये   लात-लाथ-लाथ मारणें   लाथ   लाथ मारुन पाणी काढणें   लाथ मारीन तर भात काढीन   लाथ मारीन तिथें पाणी काढीन   लाथ मारील तेथें पाणी काढील   लाथ सोसते पण बात सोसत नाहीं   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

shroffage

 • मुद्रा परीक्षण, सर्राफी 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

How to make essay about Hindu culture
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.