Dictionaries | References

वरच्यास हात, खालच्यास लाथ

आपल्या वरिष्ठापुढें अगदीं नमून हात जोडून असावयाचें पण हाताखालच्या किंवा ताब्यांतील लोकांवर जुलूम करावयाचा, अशी वृत्ति. -केले. १.१६४.

Related Words

वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात चालणें   हात वळणें   देवावर हात ठेवणें   करडा हात करणें   पाठीवर हात फिरविणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   दोन डगरीवर हात ठेवणें   ढुंगणास हात पोचणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   हात हातांत देणें   आगे लाथ, पीछे बात   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   हातास हात मिळणें   देवाक हात, गुरवाक भात   कंठास हात लावणें   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बांधणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   मांडे केले, हात झाडले   बुद्धिवानाचा हात लांब   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP