Dictionaries | References

वरच्यास हात, खालच्यास लाथ

आपल्या वरिष्ठापुढें अगदीं नमून हात जोडून असावयाचें पण हाताखालच्या किंवा ताब्यांतील लोकांवर जुलूम करावयाचा, अशी वृत्ति. -केले. १.१६४.

Related Words

वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवावर हात ठेवणें   हात चालणें   हात वळणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   अंधके हात बटेर   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ढुंगणास हात पोचणें   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   हात धरुन काढून लावणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   आगे लाथ, पीछे बात   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   कंठास हात लावणें   देवाक हात, गुरवाक भात   हातास हात मिळणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बांधणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   लात-लाथ-लाथ मारणें   खाटल्‍याला लाथ मारून उठणें   पुढें वाढलेल्या पानास लाथ मारणें   कांट्यावर-कांट्यास लाथ मारली तर तो रुतल्‍याशिवाय राहणार नाहीं   जगाला लाथ मारणें   पुढें वाढून आलेल्या ताटाला लाथ मारणें   लाथ मारीन तर भात काढीन   लाथ सोसते पण बात सोसत नाहीं   आगे लाथ, पीछे बात   आपल्याची लाथ, परक्याची खेव   आपल्यास लाथ, परक्याची खेव   उठतां लाथ बसतां बुक्की   उठतां लाथ बसतां बुक्की, तेव्हां होतो सुखी   उलटी बुकी-लाथ-चापट   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   बसतां लाथ, उठतां बुक्की   बायकोनें मारली लाथ पण तोडा पायांत   माळणीची लाथ खावी पण लोणारणीचा हात लावून घेऊं नये   लाथ मारीन तिथें पाणी काढीन   लाथ मारील तेथें पाणी काढील   शहाण्याची लाथ, मूर्खाची खेव   संसाराला लाथ मारणें   हिमायतीचा गाढव, तेजीस लाथ मारतो   आगे लाथ, पीछे बात   आपल्याची लाथ, परक्याची खेव   आपल्यास लाथ, परक्याची खेव   उठतां लाथ बसतां बुक्की   उठतां लाथ बसतां बुक्की, तेव्हां होतो सुखी   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उलटी बुकी-लाथ-चापट   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   कांट्यावर-कांट्यास लाथ मारली तर तो रुतल्‍याशिवाय राहणार नाहीं   खाटल्‍याला लाथ मारून उठणें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   घोड्याची टांच, कुत्र्याचा दांत, विश्र्वासतां डसे मारी लाथ   जगाला लाथ मारणें   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   न लागो पुत्राचा हात, पण लागो डोंबाची लाथ   पुढें वाढून आलेल्या ताटाला लाथ मारणें   पुढें वाढलेल्या पानास लाथ मारणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बसतां लाथ, उठतां बुक्की   बायकोनें मारली लाथ पण तोडा पायांत   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   माळणीची लाथ खावी पण लोणारणीचा हात लावून घेऊं नये   लात-लाथ-लाथ मारणें   लाथ   लाथ मारुन पाणी काढणें   लाथ मारीन तर भात काढीन   लाथ मारीन तिथें पाणी काढीन   लाथ मारील तेथें पाणी काढील   लाथ सोसते पण बात सोसत नाहीं   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   शहाण्याची लाथ, मूर्खाची खेव   सलामीचा हात   संसाराला लाथ मारणें   हात करणें   हात घेणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   हिमायतीचा गाढव, तेजीस लाथ मारतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.