Dictionaries | References

लवण भेळवितां जळें। काय उरलें निराळें॥

( जोग ) तुगा १७२३. पाण्यांत मीठ कालविल्यावर तें निराळें असें उरणार नाहीं.

Related Words

लवण भेळवितां जळें। काय उरलें निराळें॥   काय   षड् लवण   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   काय बोंब मारली !   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   बधिर-बधिरास गाण्याची काय चव   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   काय म्‍हणून   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   काय तो !   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   मायेचें तोंड खालीं-निराळें   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   खै गेल्‍लो? खैं ना ! कितें हाडलें? काय ना !   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   पोसल्या पोरा काय करशी? तर म्हातारीचे डोळे फोडशी   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   जन्मखोडीमुळें, घर झालें निराळें   जळलें तें कश्मल, उरलें तें कांचन   वाटे निराळें बसावें   ऐकलेले चाटून येतें काय?   मीच काय तो शहाणा   अडीच बोटांवर आकाश उरलें   आपले म्हणायला कुणीच उरलें नाहीं   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   जेथें खीर खाल्‍ली तेथे राख खावी काय   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   डोंगराचे लवण   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दलालास दिवाळें काय   नकटी बायको व खोटा पैसा जगांत कुठें राहिला आहे काय   भरल्या गाडयास सूप जड काय   भोगणें-भोगलें थोडें भोगायचें आहे, एवढया भोगण्यानें झालें काय   मातल्या घरीं वाण देऊन काय उपयोगी   रगाडयांत गेलें काय नि आलें काय   लवण   लवण II.   साल-साल गेलें म्हणून संसार गेला काय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.