Dictionaries | References

लवंगेची उष्णता नि वेलचीची सर्दी

श्रीमंत आणि नाजूक प्रकृतीच्या माणसावरुन ही म्हण प्रचारांत आली असावी. लवंगेचा गुणधर्म उष्णता आहे आणि वेलची ही थंड आहे. म्हणजे लवंग खाल्ली तर उष्णता वाढते आणि वेलची खाल्ली तर थंडी वाढते, अशी प्रकृति.

Related Words

लवंगेची उष्णता नि वेलचीची सर्दी   आथी गेली नि पोथी गेली   नि   एक पाय तळ्यांत नि एक पाय मळ्यांत   अन्न आणि (नि) खोबरें बरोबर होणें   नि॥   हैव-हैवहि गेलें नि दैवहि गेलें   जवळचें विटवा नि दूरचें भेटवा   तुमचे पोहे नि आमचा कोंडा, फुंकून फुंकून खाऊं   अक्कल नाहीं कवडीची नि नांव सहस्त्रबुदे   कुणबी गांठावा उपाशीं नि बामण गांठावा पोटाशीं   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   नि पु ण   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   श्रीमंताचा केर नि गरिबचा शेर   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   गुरा गाताडी नि मुला म्‍हातारी   नवें नवें नि खाटल्याभवतें भवें   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   माझें घ्या नि पांचांत न्या   आल्याच्या सांगाती नि गेल्यांच्या बोळावा   उडाला तर कावळा नि बुडाला तर बेडूक   ओलेंचिलें (ओलें पालें-फोलें) शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   धड ना संसार नि धड ना तप   नि:संदिग्ध   नि:संदेह   बाळ बुंद पाडतो नि बाय गुलाल खेळते   मनुष्यानें दिलेलें पुरत नाहीं नि देवानें दिलेलें सरत नाहीं   श्रीमंताचें मूल नि गरिबाची बायको लाडकी असते   उष्णता   सर्दी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.