Dictionaries | References

लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं

See also:  लंगडा तो लंगडा पण गांवखरीं चरत नाहीं , लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं , लंगडा तो लंगडा पण गांवधारिनें चरत नाहीं , लंगडा तो लंगडा पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं , लंगडी ती लंगडी पण गांवखरीं चरत नाहीं , लंगडी ती लंगडी पण गांवधारिनें चरत नाहीं , लंगडी ती लंगडी पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं , लंगडें तें लंगडें पण गांवखरीं चरत नाहीं , लंगडें तें लंगडें पण गांवदरीला चरत नाहीं , लंगडें तें लंगडें पण गांवधारिनें चरत नाहीं , लंगडें तें लंगडें पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं
जनावर लंगडें आहे पण गांवाशेजारीं कांहीं चरणार नाहीं
त्याला गांवापासून दूर जाण्याची इच्छा फार. शक्तीपेक्षां इच्छा, आकांक्षा अधिक.

Related Words

लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   ह्याचें मला लहणें नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   निशाणाचें (ध्वज) फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   माणसाला मानीत नाहीं   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें फोडूं नयेत   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   स्वभावाला औषध नाहीं   धाकासारखी चीज नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP