Dictionaries | References

रानांतलीं झाडां कोण शिंपता?

( गो.) रानांतल्या झाडांना पाणी कोण घालणार ? उपेक्षित माणसांना जवळ करणारे लोक फार थोडे.

Related Words

कोण   रानांतलीं झाडां कोण शिंपता?   दर न्हाणाला मखर कोण घालतो   ठिकाण नाहीं लग्नाला, कोण घेईल मुलाला   घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?   होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   आम्हा बायकांस विचारतो कोण?   मी राणी तूं राणी, शौचाला पाणी कोण आणी   चुट्‌टे सर्पा कोण भिता?   जातीची शिंदळी। तिला कोण कैसा वळी।।   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   मॉठया कोणय् दार काटटा, बारकॅल्या कोण काटटा?   भुके वखद कोण दिता?   बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   अर्धा शामल, अर्धे आंग्रे, तिसरे राजश्री कोण?   ठिकाण नाहीं लग्‍नाला, कोण घेईल मुलीला   ईश्र्वर तारी, त्यास कोण मारी   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   चौघाऽआवय कोण रडता   मला कोण वानवे, माझी मीच वानवे   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   कोण जाणे खरें खोटें, जग चाले उफराटें   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   कॉणा खीं खाडा उजॉ पेटिल्‍लॉ आनि ताका म्‍हण्टलॉ खीं कोण ‘आगाआगा माच्छि विडि पेटैता’   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   आपल्या पोळीवर निखोर कोण न ओढी?   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   कोणाचे कोण, तुम्‍हास कां उठाठेव   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   गरीब गायीच्या पाठीवर कोणीहि थाप मारावी, चावर्‍या कुत्र्याच्या वाटेस कोण जाणार?   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   कोण कोणाचा गुरु, कोणकोणाचा चेला   कावळा सार्‍यांचा गू खाईल पण कावळ्याचा कोण खाईल   रेडा रुसला तेल्यावरी, त्याची कोण करील भरोवरी   सर्वांनीं पालकींतु बसल्यारी व्हावतलें कोण   जगीं सर्वसुखी असा कोण आहे। विचारी मना तूंचि शोधोनि पाहे।।   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   उखळांत डोके घातल्यावर मुसळास कोण भितो   कोणाचा कोण आणि पितळेचा होन   कोणाच्या खाडाक पेटलो उजो नी (कोण म्‍हण्टामात्तशि) विडी पेटैता   घरच्या आईला डाकीण कोण म्‍हणणार?   परमेश्वर तारी त्यास कोण मारी   नीच रतली रायासीं। तिसी कोण म्हणेल दासी। [लोह लागतां परिसासी। पूर्व स्थिति मग कैंची॥]   फुडें गेल्यार फाटि कोण ना   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP