Dictionaries | References

येऊन जाऊन

अखेरीस
सरतेशेवटीं.
आले गेले धरुन.
फार तर.
नेहमीं
सतत.

Related Words

येऊन जाऊन   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   समुद्रांत जाऊन-पडून कोरडा-सुका   बाणी-बाणीवर येऊन ठेपणें   मांजर काढून टाकलें तेथें उंट येऊन पडला   पोटीं येऊन छळीन, पाठीं येऊन छळीन   (गोष्‍ट) कडेलोटावर येऊन ठेपणें   उंसात जाऊन वाढे आणणें-शोधणें   वेडे मेजवान्या करिती, शहाणे येऊन स्वस्थ बसून खाती   हिमटा-हिमटा घेई चिमटा, न जाऊन बसे कोणटा   नकटें रुसलें, पायरीं जाऊन बसलें   अणीबाणीस येऊन नासणें   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   सू म्हणता स्वर्गाला जाऊन पोहोंचणारा   ताकाला जाऊन भांडें-गाडगे लपविणें   राग नाकावर येऊन बसणें   कधीं नाहीं पाहिला डोळां, आणि येऊन पडला गळां   ज्याचें पाप त्याचे पुढें येऊन नाचणें   वाईट तें लवकर व्हावें आणि चांगल्याच्या मार्गात विघ्नें येऊन तें लांबणीवर पडावें   हगूंक जाऊन गांड विसरणें   ताकाला जाऊन भांडे लपवणे   पुरानिकानें पुराण सांगावें आणि घरीं जाऊन मद्य प्यावें   आपले खाऊन (जाऊन) आपण चोर   वाढे-ठंसांत जाऊन वाढें आणणें   हातांत नाहीं अडका भिंतीला जाऊन धडका   आग लावील आणि विझली की नाही जाऊन पाहीलः   पिंपळाला शेंगा, घरीं जाऊन सांगा   अडक्याच तेल आणलें, सासूबाईंचें न्हाणें झालें, सामजींची शेंडी झाली, उरलें सुरलें झांकून ठेविलें, तें येऊन मांजरानें सांडलें, वेशीपर्यंत ओघळ गेला आणि पाटलाचा रेडा वाहून गेला !   ताकास जाऊन मग गाडगे लपवूं नये   शहरांत मिळवावें आणि खेडेगांवांत जाऊन खावें   नसशील धड, तर मसणांत जाऊन पड   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   समुद्रांत जाऊन-पडून कोरडा-सुका   ताकाला जाऊन भांडें-गाडगे लपविणें   सू म्हणता स्वर्गाला जाऊन पोहोंचणारा   येऊन जाऊन   आग लावील आणि विझली की नाही जाऊन पाहीलः   आपले खाऊन (जाऊन) आपण चोर   उंसात जाऊन वाढे आणणें-शोधणें   ताकाला जाऊन भांडे लपवणे   ताकास जाऊन मग गाडगे लपवूं नये   नकटें रुसलें, पायरीं जाऊन बसलें   नसशील धड, तर मसणांत जाऊन पड   पुरानिकानें पुराण सांगावें आणि घरीं जाऊन मद्य प्यावें   पिंपळाला शेंगा, घरीं जाऊन सांगा   वाढे-ठंसांत जाऊन वाढें आणणें   शहरांत मिळवावें आणि खेडेगांवांत जाऊन खावें   हगूंक जाऊन गांड विसरणें   हातांत नाहीं अडका भिंतीला जाऊन धडका   हिमटा-हिमटा घेई चिमटा, न जाऊन बसे कोणटा   आग लावील आणि विझली की नाही जाऊन पाहीलः   आपले खाऊन (जाऊन) आपण चोर   उंसात जाऊन वाढे आणणें-शोधणें   ताकाला जाऊन भांडें-गाडगे लपविणें   ताकाला जाऊन भांडे लपवणे   ताकास जाऊन मग गाडगे लपवूं नये   नकटें रुसलें, पायरीं जाऊन बसलें   नसशील धड, तर मसणांत जाऊन पड   पुरानिकानें पुराण सांगावें आणि घरीं जाऊन मद्य प्यावें   पिंपळाला शेंगा, घरीं जाऊन सांगा   वाढे-ठंसांत जाऊन वाढें आणणें   शहरांत मिळवावें आणि खेडेगांवांत जाऊन खावें   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   समुद्रांत जाऊन-पडून कोरडा-सुका   सू म्हणता स्वर्गाला जाऊन पोहोंचणारा   हगूंक जाऊन गांड विसरणें   हातांत नाहीं अडका भिंतीला जाऊन धडका   हिमटा-हिमटा घेई चिमटा, न जाऊन बसे कोणटा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP