Dictionaries | References

यॅक वाट्टल्यान समजूं जाय नाजाल्यार यॅक जेवतल्यान समजूं जाय

( गो.) वाढणारानें भांडयांत किती आहे तें पाहून त्या मानानें वाढलें पाहिजे आणि वाढणार्‍याकडे लक्ष देऊन जेवणारानें तरी अधिक वाढण्याचा आग्रह धरुं नये. नाहींतर मालकाची अब्रु जायची.

Related Words

आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   बोले तो मा मारी जाय, ना बोले तो बाप कुत्ता खाय   बाराची माय खाटल्यावर जीव जाय   जाय-जायाचें   समजणें-समजूं लागणें   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   खाय खाय, मसणांत जाय   दुदाक विर्जण कितलें जाय? घराक उजो कितलो जाय?   वत-वत आशिल्ल्या सावली जाय आनि सावली आशिल्ल्या वत् जाय   शेता जाय पावसु, पुता जाय आवसु   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   पांच लेकांची माय आणि खाटेवर जाय   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   धा, जाय तें खा   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   साळ-साळ नासली म्हूण कुंडया पाष्ट जाय ना   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   सभागी-सभागी-सभाग्य साधून जाय निधि, अभागी मागें मृत्तिका शोधी   मारमारके जाय, फताहदाद इलाही है   सोश्या भोवडेक गेल्यार वाघा भोवडे साहित्य जाय   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   भट भिकारी, अवसे पुनवेस जाय लोकांचे दारीं   नाल्ल खाल्ल्यानं देंठ फारीक करुंकच जाय   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   सांगण्याचें प्रयोजन काय l व्हटाळी वांचून तट्ट न जाय   भर आषाढे घर चुवे, भादरवे भेंस मरजाय, फूटे करम फकीरके, भरी चलम ढल जाय   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   न्हय भली म्हण बांय भली न्ही, बांयचे बगले गॅल्या राजू जाय   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   हिडगा-हिडग्याची व्याली गाय, खांद्यावर वासरुं, जत्रेला जाय   भांगराऽ दाय, वंटीऽ आधार जाय   दुडु नासिल्लयांत तारीर पहिलीच बसूंक जाय   चोरीस जाय असा नाहीं अर्थ, त्‍यास झोंप लागे स्‍वस्‍थ   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   जाय रे घोड्या, खायरे हरळी   आय जायका, खाय जाय   व्हडें-व्हडं पैलीं घटट करुं जाय, मागीर भाडें कन्नाय मळर   येना जाय, मंगळ गाय   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   होय तैसें जाय, जन तमाशा पाहाय   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   होकल-होकल मरुं, नाजाल्यार न्हवरो मरुं, होवळयो रहात वर्णाक   आयलयार पावस, नाजाल्यार ओत   अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अतीत देखोनि होय पाठिमोरा । व्याह्यासी सामोरा जाय अंगीं ॥   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अशी कर कृती की फुकट न जाय एक रती   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आय जायका, खाय जाय   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   एक बगलांट खरे कसूंक धा बगलाटा कसूंक जाय   एका मेघापासून, सूर्य जाय अच्छादून   कुंकडा पिला म्‍हण उस्‍तूं शिकौच्या जाय?   कन्या जाय सासरीं, मागें पाहे भिरभिरीं   कानावैर तल्‍की मारूं जाय   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   खाय खाय, मसणांत जाय   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   घाण्याच्या बैलाला गोठण काय जाय   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   चोरीस जाय असा नाहीं अर्थ, त्‍यास झोंप लागे स्‍वस्‍थ   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   जेथें जाय दुःखी, तेथे न होय सुखी   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   जामीन राय ताजें गांठचें जाय   जाय   जाय-जायाचें   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   जाय रे घोड्या, खायरे हरळी   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   जो जाय कुल्‍लु, ओ होजाय उल्‍लु   दुडु नासिल्लयांत तारीर पहिलीच बसूंक जाय   दुदाक विर्जण कितलें जाय? घराक उजो कितलो जाय?   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   धा, जाय तें खा   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   न्हय भली म्हण बांय भली न्ही, बांयचे बगले गॅल्या राजू जाय   नाल्ल खात्‌ल्यान्‌ देंठ पागार करुं जाय   नाल्ल खाल्ल्यानं देंठ फारीक करुंकच जाय   नित्य उद्योगानें मोह जाय, मोह गेल्या सिद्ध उपाय   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   पांच लेकांची माय आणि खाटेवर जाय   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP