Dictionaries | References

मी जशी दुसरी, अंगण (घर) तशी ओसरी

एकाप्रमाणेंच दुसरा. भेदभाव कांहीं नसणें. अप्पल पोटेपणाचें मन. उपरोधानें ही म्हण वापरली जाते.

Related Words

बामणाक दिली ओसरी, बामण हातपाय पसरी   घर नेसविणें   घर डोईवर घेणें   जशी चाकरी, तशी भाकरी   घर भरणें   घर बुडणे   घोवानें जोडले, बायल्‍येनं संभाळले, घर थरले   रडतें पोर व गळतें घर   मी तुझी खिरतुपडी खाईन   जाती तशी पुती, आत्ती तशी भाची   कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   काळीवर नाहीं शेत, पांढरीवर नाहीं माती (घर)   जाती तशी पुती   छाया एटलां छापडां ने नळियां एटला घर, रांडी रांडो एम कहे के कुंवारा एटला वर   दुभत्याचें घर   एका पेण्यान घर शिवप   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   पाऊस म्हणतो मी!   आपले घर भरणें   जशी दक्षणा, तशी प्रदक्षिणा   जशी दैवाची उजरी, तशी बुद्धि उपजे शरीरीं   शिंक म्हणे मी जोशी, पाद म्हणे मी परदेशी   आल्यागेल्याचें घर   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   अंधळा व्यभिचारी स्वतःचें घर मारी   अभिमानाचें घर खालीं   आषकका घर नाशक, रंडीका घर पूना, जिसकू न मिले उन्ने, मालेगांव धुलिवेकू जाना   मेरे घर भंजन, तेरे घर निसंतान   उत्तम मुलाची इच्छा करी, तिजसारखी दुष्ट नसे दुसरी   नाचतां येईना (म्हणून) अंगण वांकडें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जशी स्‍वप्नसृष्‍टि क्षणिक, तसें सुखदुःख क्षणिक   जसा पाहेला साला तशी सालेची बहीण   घरासारखो सोयरो, सोयर्‍यासारखे घर जाता?   तूं मी एक, गठली मेख   जन्मखोडीमुळें, घर झालें निराळें   जळत घर   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मालूम मी दानद   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   आपले घर, हगून भर   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   पाहुण्याला पाहुण्याचा राग, नि घर धन्यास दोघांचा राग   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP