Dictionaries | References

पोटांतील व्यथा नि घरांतील कथा

ही कोणास सांगून कांहीं उपयोग नाहीं. स्वतःच्या पोटांत दुखत असलें तरी तें दुसर्‍याला सांगून काय फायदा? आपलें दुःख आपल्यालाच सहन केलें पाहिजे. तद्वत्‌ घरांतील भांडण किंवा तेढ परक्यांना सांगून काय उपयोग? उलट त्यायोगें आपली अब्रु चव्हाटयावर येते
कारण जोडणारे थोडे, फाडणारे जास्त.

Related Words

कथा   बहिर्भूमीची व्यथा   कोल्‍हापुरा गेलो ना, कथा आयकलि ना   आथी गेली नि पोथी गेली   नि॥   हैव-हैवहि गेलें नि दैवहि गेलें   जवळचें विटवा नि दूरचें भेटवा   तुमचे पोहे नि आमचा कोंडा, फुंकून फुंकून खाऊं   अन्न आणि (नि) खोबरें बरोबर होणें   कथा ऐकून किटले कान, पण नाही झाले ज्ञान   कथा   श्रीमंताचा केर नि गरिबचा शेर   घरांतील मंडळी   कुणबी गांठावा उपाशीं नि बामण गांठावा पोटाशीं   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   अक्कल नाहीं कवडीची नि नांव सहस्त्रबुदे   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   नि पु ण   नवें नवें नि खाटल्याभवतें भवें   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   माझें घ्या नि पांचांत न्या   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   घरांतील चारा आणि बाहेरील वारा   कटिशूलाची व्यथा   जन्मांतर कथा   अप्रकांड कथा   बाय भांबावली नि तॅल कोदावली   वेळु नि काळु कोणाचिइ वाट पळेना   राजाच्या सुनेला न्हाण आलं, नि पिंजारी शेटं भादरतो   कांट्यानें कांटा काढणें नि पिळानें पीळ काढणें   लोभ लचकला नि डोळा पिचकला   बाळ बुंद पाडतो नि बाय गुलाल खेळते   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   सोम साळी नि मंगळ जाळी   मनुष्यानें दिलेलें पुरत नाहीं नि देवानें दिलेलें सरत नाहीं   ओलेंचिलें (ओलें पालें-फोलें) शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   तरणी पांढरे नि वृद्धा काळे केंस उपटी   शहाण्याला इशारा, नि मूर्खाला खेटराचा मारा   विलायत-विलायती झांपड नि तिनें आपले-पणाचा भाजला पापड   शंभर आचारी नि स्वयंपाकाची नासाडी   दोन आण्याची कोंबडी नि आठ आण्याची फळणावळ   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   ठाकरं नि लाकडं   अप्रकांड कथा   कटिशुलाची व्यथा   कटिशूलाची व्यथा   कुणब्‍याचें पोर शहाणें झाले तर गोंधळ्याचीच कथा गाईल   कथा   कथा ऐकून किटले कान, पण नाही झाले ज्ञान   कथा बांधणें   कथा होणें   कैलास विटेपर्यंत कथा करप   कैलास विटसर कथा कर नये   कळा ना कथा, चव ना चोथा   कोल्‍हापुरा गेलो ना, कथा आयकलि ना   गप्पागोष्‍टींची कथा, लोकरंजनाचा तमाशा   घरांतील कथा, पोटांतली व्यथा, कोणा सांगून येना   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   जन्मांतर कथा   जन्मांतर कथा-गोष्‍ट-हकीकत   बहिर्भूमीची व्यथा   बारा गोष्टी-कथा सांगणें-करणें-गाणें   युद्धस्य वार्ता-कथा रम्या   सगळी रात कथा केली, काकशिणीच्या गाणीं गेली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP