Dictionaries | References

पोटांतील पाणी न हालविणें

एखादी गोष्ट गुप्त ठेवणें
अगदीं सुगावा लागूं न देणें.

Related Words

नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   पाणी छाटणें-कापणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   उचलून पाणी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   पाऊल मागें न देणें   बाकी न ठेवणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   पाणी जाळणें   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   विंदाण-न   बुळीद-न   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   काळजाचें पाणी होणें   घे घोडा पी पाणी   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   (जखमेचें) पाणी घेणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   जन्मठेप काळें पाणी   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   टीर हालविणें   डोळ्यांस टिपें-पाणी देणें   ताकाचे पाणी   देवाची करणी, नारळांत पाणी   दाबचें पाणी   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   धावतें पाणी   नवें पाणी   नांव गंगाबाई, रांजणांत पाणी नाही   पत्रास _   पाऊस पाणी   पाणी   पाणी पाणी करणें   पातळ पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   पोटाचें पाणी होणें   भांडें पाणी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   रक्ताचें पाणी करणें   वाळूंत मुतलें, फेस ना पाणी   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   ह्रुदयाचें पाणी करणें   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   हालविणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP