Dictionaries | References

पदरचें खावून लष्कराच्या भाकरी भाजणें


घरचें खाऊन गांवांतील लोकांची उसाबर करणें
गांवाची उठाठेव करणें. लष्कर पहा.

Related Words

भाजणें   घरांत नाही भाकरी आणि मानावारी चाकरी   बाजारच्या भाकरी भाजणें   पीठ वेळ काढतें, भात नेऊन पोंचवितो, भाकरी नेऊन परत आणते   पदरचें खावून लष्कराच्या भाकरी भाजणें   कढी तव्यावर आणि भाकरी पातेल्‍यावर   पदरचें खावें पण नदरचें खाऊं नये   चाकरी कॅल्‍यार भाकरी मॅळत्‌   तापल्‍या तव्यावरची भाकरी, तशी ठेवावी हुशारी   भाकरी भाजायला लावणें   बाजाराच्या भाकरी भाजण्याची जरुर नाहीं   पदरचें घालणें   भाजणें   एक भाकरी सोळा नारी   शपथ केली वाहावयाला, भाकरी केली खावयाला   लाही भाजणें   जामग्‍यांनी भाजणें   तापल्‍या तव्यावर (पोळी-भाकरी) भाजून घेणें   तवा तापला आहे तर भाकरी भाजून घ्‍या   नाट जाळणें-भाजणें   येरे माझ्या मागल्या, कण्या भाकरी चांगल्या   भाव भाजणें   हीर-हीर भाजणें   जन्माची भाकरी-बेगमी   पदरचें द्यावें तेव्हां चौघांत जावें   बुधलीभर तूप खावून बुधलीचा माल नाहीं   पदरचें द्यावें व चौघांत यावें   भाषणाचे-शब्दाचे-वाणीचे फुटाणे भाजणें   खरपूस तापविणें-भाजणें-तळणें   फुटाणे भाजणें   भाजणें-भाजला पापड न मोडणें   तापल्‍या तव्यावर पोळ्या भाजणें   मुल-मुलाचीं हाडें भाजणें   भाकरी आसा ताका चाकरी नाका   जशी चाकरी, तशी भाकरी   चाकरी तोंवर भाकरी   रोज-रोज भाकरी, पुरणपोळी सणावारीं   चाकरीखेरीज भाकरी नाहीं   भाकरी रुचकर होण्यास पिठांत थोडें मीठ घालावें लागतें   आपली भाकरी पण आड करून खावी   चाकरी करावी, भाकरी खावी   चाकरी आणि भाकरी   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   उशाची भाकरी केव्हांहि मोडून खातां येते   बटिकेची चाकरी, रोज शिळया भाकरी   भिकेची भाकरी आणि म्हणे शिळी कां?   नाठाळ जांवई लेकीनें गोड, अन्‍ शिळी भाकरी ताकानें गोड   हिंवशी-हिंवश्या पाण्याच्या भाकरी खाणें   अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊं नये   लष्करच्या भाकरी कोण भाजील   खरपूस तापविणें-भाजणें-तळणें   घरचे खाऊन लष्‍कराच्या भाकरी भाजणें   जामग्‍यांनी भाजणें   तापल्‍या तव्यावर पोळ्या भाजणें   नाट जाळणें-भाजणें   निखार्‍यावर भाजणें-भाजून खाणें   फुटाणे भाजणें   बटिकेची चाकरी, रोज शिळया भाकरी   बाजारच्या भाकरी भाजणें   भाजणें   भाजणें-भाजला पापड न मोडणें   भाव भाजणें   भाषणाचे-शब्दाचे-वाणीचे फुटाणे भाजणें   मुल-मुलाचीं हाडें भाजणें   लष्कर-लष्करच्या भाकरी भाजणें   लष्कराच्या भाकर्‍या भाजणें   लाही भाजणें   हाडें उजवणें-भाजणें-शेकणें   हीर-हीर भाजणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP