Dictionaries | References

निर्बळा हातीं, बळकट काठी

(वांय.) दुर्बळ माणसाजवळ भक्कम काठी असली तरी ती त्याला उपयोगी न पडतां प्रतिस्पर्ध्याला उपयोगी पडते.

Related Words

तुरीची काठी तुरीवर झाडावी   अंधळ्याची काठी   हालवून खुंटा बळकट करणें   हातीं पायीं जीभा फुटणें   अंधाची काठी   हातच्या हातीं   पिशाच्या हातीं कोलती   हातीं धोंडे घेणें   चावून चिकट आणि ओढून बळकट   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   हातचें हातीं   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   ब्रह्म हातीं लागणें   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   तूं कर वटवट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   लोहांगी काठी   काळी काठी   खंडोबाची काठी   काष्टयाचा बळकट   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   हातीं पायीं ठेवणें   मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   शेळीचें कान गोसाव्याचे हातीं   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   हातीं पायीं रेवणें   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   शेंडी हातीं येणें   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP