TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

धा, जाय तें खा

(गो.) दहा वर्षाचा ना, मग लागेल तें खा. लहान मुलाना लागेल तितकें खाऊ द्यावें, व त्यांस वाटेल तें पचतें या अर्थी.

Related Words

  |  
अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आंबसुका-खा   आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   आय जायका, खाय जाय   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   आवडता-ती-तें   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   एक बगलांट खरे कसूंक धा बगलाटा कसूंक जाय   कुडती-तें   कडाका-खा   कर सेवा खा मेवाः कर मजदूरी खा चुरीः   करा सेवा, खा मेवा   काका मामा गा, घरांत असेल तें खा   कानावैर तल्‍की मारूं जाय   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   खा करणें   खा खा करणें   खा खा सुटणें   खा प   खाय खाय, मसणांत जाय   खालता-तीं-तें   खोका-खा   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   घरचें खा आणि माझे नांव घ्‍या   घरोब्‍याला घर खा, हिशेबाला चोख रहा   घाण्याच्या बैलाला गोठण काय जाय   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   ज्‍याचे नांव तें   ज्याचें नांव तें   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   जामीन राय ताजें गांठचें जाय   जाय   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   झरोका, -खा   टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड   तडाका-खा   तालुका-खा   तीळ खा तिळागुणी या, गूळ खा गोडसे बोला   दे गा देवा घळघळ मांडे, कष्ट करुन खा गे रांडे!   दुडु नासिल्लयांत तारीर पहिलीच बसूंक जाय   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

extra teritorial

  • राज्यक्षेत्राबाहेर 
RANDOM WORD

Did you know?

चांदणी चोळी म्हणजे काय
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site