Dictionaries | References

दान

A Sanskrit English Dictionary | sa  en |   | 
दान  n. 1.n. the act of giving, [RV.]; [ŚBr.]; [MBh.] &c.
कन्या   giving in marriage (cf.-)
प्राण   giving up (cf.-, आत्म-, शरीर-, [Pañc. ii])
ब्रह्म   communicating, imparting, teaching (cf.-)
paying back, restoring, [Mn.]; [Yājñ.]
adding, addition ([VarBṛS.])
°नंदा   donation, gift ([Lat.donum]), [RV.]; [ŚBr.] &c. (, to offer a , [Mn.]; [Yājñ.]; [Hit.] &c.; °नम् प्रयम्, to bestow a , [Mn. iv, 234])
उदक   oblation (cf.-, हविर्-)
दान   liberality (cf.2.)
उपाय   bribery, [Mn. vii, 198] (cf.).
दान  n. 2.n. cutting off, splitting, dividing, [L.]
pasture, meadow, [RV.]
rut-fluid (which flows from an elephant's temples), [MBh.]; [Hariv.] &c.
दान  m. m. (only in [RV.] but cf.वसु-) distribution of food or of a sacrificial meal
imparting, communicating, liberality
part, share, possession
distributor, dispenser, [RV. vii, 27, 4.]
दान  n. 3.n. purification, [L.]

Shabda-Sagara | sa  en |   | 
दान (उ) दानु   r. 1st cl. irr. (दीदांसति-ते)
दान (उ) दानु   1. To cut.
दान (उ) दानु   2. To straighten or make straight.
दान (उ) दानु   2. To be straight. भ्वा० उभ० सक० .
दान  n.  (-नं)
1. Gift, giving, donation.
2. The fluid that flows from the temples of an elephant in rut.
3. Nourishing, cherishing.
4. Purifi- cation.
5. Cutting, dividing.
6. A present, a special gift.
7. Beat- ing, striking.
8. Wild honey.
E. दा to give, or दो to cut, affix ल्युट् .

ना.  इनाम , दक्षिणा , देणगी , पारितोषिक , पुरस्कार , बक्षीस .

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
Giving, bestowing, conferring: also a gift or donation.

 न. देणगी ; साम , दान , दंड , भेद या उपाय चतुष्टांतील शत्रुस धन वगैरे देऊन संतुष्ठ करण्याचा मार्ग . - अवदान . ( सं .) दाम पहा .
 स्त्री. ( व . ) रस्ता ; चाकोरी .
 न. १ देणे ; देण्याची क्रिया ; धर्मादाय ; बक्षीस , देणगी देणे . ( समासांत ) विद्यादान - धनदान - कन्यादान इ० २ ( कायदा ) कांही मोबदला न घेतां एखाद्याने दुसर्‍यास आपली स्थावर किंवा जंगम जिनगी , मिळकत फुकट , धर्मार्थ देऊन टाकण्याचा व्यवहार . - घका ३६ . ३ ( सामा . ) स्वतःच्या मालकीची वस्तु दुसर्‍यास निरपेक्ष बुद्धीने देणे ; देणगी ; बक्षीस ; धर्मदाय . ४ ( सोंगट्यांच्या खेळांत ) फासे घरंगळते जमीनीवर टाकून ते स्थिर झाल्यावर त्यांच्या वरील पृष्ठभागांवर दिसणार्‍या ठिपक्यांची संख्या ; डाव . जसेः - पवबारा तेरा , छ तीन नऊ , दस दोन बारा इ० ( क्रि० पडणे ; देणे ). ५ माजलेल्या हत्तीच्या गंडस्थळातून वाहणारा मद . [ सं . ] म्ह ० ( गो . ) दानावर दक्षिणा = दक्षिणेवांचून दानाची सांगता होत नसते त्यावरुन मोठ्या नुकसानीच्या भरीस आणखी थोडेसे नुकसान झाल्यास ही म्हण योजतात . सामाशब्द -
०धर्म  पु. ( व्यापक ). पुण्यप्राप्त्यर्थ केलेले दान ; ब्राह्मणभोजन , विहिरी खणणे , धर्मशाळा , देवळे बांधणे इ० परोपकाराची धार्मिक कृत्ये ; परोपकारार्थ केलेले द्रव्यव्यय ; दान देण्याचे धर्मकृत्य . [ दान + धर्म ]
०पत्र  न. देणगीपत्र ; देणगीखत ; जमीन इ० कांचे दान केले असतां ते चालावे म्हणून दाखल्यासाठी करुन दिलेले पत्र , सनद . दानपत्र धरिले महानुभावे । - दावि ४२७ . [ दान + पत्र = कागद ]
०पात्र वि.  विद्या , तप इ० गुणांमुळे दान देण्यास योग्य असलेला ( ब्राह्मण , मनुष्य ). [ दान + सं . पात्र = भांडे ; ( ल . ) योग्य स्थान ]
०प्रतिभू  पु. ( कायदा ) विकलेल्या मालाबद्दल , कर्जाऊ उसनवार दिलेल्या पैशाबद्दल ठेवावयाचा जामीन ; मालजामीन पहा . [ दान + प्रतिभू = जामीन ]
०विधि  पु. १ दान करण्याचा , देण्याचा विधि . २ कर्ज द्यावे की देऊ नये यासंबंधी विचार . दानविधि व अदानविधि हे दोन प्रकार धनकोसंबंधी होत . - ज्ञाको ( क ) १११ . [ दान + विधी ]
०वीर वि.  सढळ हातान दान करणारा ; दान देण्यांत उत्साही ; कर्णासारखा उदार . [ दान + वीर ]
०शील वि.  दानधर्माकडे मनाचा कल , प्रवृत्ति असलेला . [ दान + शील = स्वभाव ]
०शूर वि.  दान देण्यांत शूर , उत्साही ; दानवीर . दानाध्यक्ष पु . दानधर्मखात्यावरील मुख्य अंमलदार . [ दान + अध्यक्ष ]

दान n.  पारावत देवों में से एक ।
दान II. n.  सुख देवों में से एक ।

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
  A gift, a donation; giving.

Related Words

दान   जसें दान, तसें पुण्य   आदळून जेवण, किळचून दान   दे दान, सुटे गिराण   लेजे दान की दीजे प्राण   मायची जिंदगी जावय दान दिता   लेजेदे दान लेजेदे प्राण   मरी गाय बम्हनको दान   देल्लं दान, मागे मुसलमान   दान मेळळले गायिचे दांत चोवप आस्स वे?   आकुळ्ळेलि गायि आप्पा भट्टाक दान   म्हातारी गाय ब्राह्मणाला दान   मेरी गाय बह्मनको दान   सत्पात्रीं दान महापुण्य   अर्थीं दान महापुण्य   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   चतुराईनें दान करी, त्‍याची उदारता खरी   तीळ दान देणें   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   पुण्याई दान करणें   कडू बोलून दान दिल्‍यापेक्षां गोड बोलून नकार दिलेला बरा   गोठणीच्या गाई, माभळभट (बाळ्या) दान देई   नगदी दान व कागदी मान   लोकाच्या गायी, माभळभट दान देई   साम, दान, दंड व भेद   कवड्यांचे दान वांटले, गांवांत नगारे वाजले   याचना केल्याशिवाय दान मिळणार नाहीं   आरडून दान, किंचाळून भोजन   तुरुत दान महापुण्य   पात्र पाहोन दान करावें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP