Dictionaries | References

तोंडच्या बाता, ढुंगाड खाय लाता


तोंडाने खूप बाता मारावयाच्या व ऐट करावयाची, पण एकीकडे होणारा अपमान सहन करीत असावयाचे.

Related Words

तोंडच्या बाता, ढुंगाड खाय लाता   अडली गाय फटके खाय   ढुंगाड   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   खाय खाय, मसणांत जाय   धर्माची गाय, कांट्या खाय   भणना, गणना, चातुर्य तीन्ही बाता सहेल, कामदहन, मनवशकरण, गगन चढन मुष्केल   श्रीमंताला हाय हाय, गरिबाला खाय खाय   चाकर खाय चुरमा, ठाकर खाय ठिकरी   दहा खाय पांच खाय, वैदा माहा हात पाहाय   धर्माची गाय, कांटे (कांटया) खाय   माल खाय गधडी, मार खाय लोधडी   घरच्याचा बाऊ, बाहेरच्याच्या लाता खाऊ   आईबापा मारी लाता, बाईलीला घेई माथा   ढुंगा, ढुंगाड नाहीं नेसूं आणि राजियाचा दंभू   साधूसे साधू मिले तो होय दोन दोन बाता   बाता-कुटणें-खबाळणें-छाटणें-मारणें-हाणणें   खोटें नाणें चमके फार, गांडू भडव्याच्या बाता जोरदार   बात-बाता उडविणें-झोंकणें-फेकणें-हाकणें   फुसक्या बाता मारणें   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   बोले तो मा मारी जाय, ना बोले तो बाप कुत्ता खाय   साप खाय खार आणि तोंड रितें रहाय (राही)   पापीका माल, खाय चंडाल   रुपवती रडे आणि कर्मवती खाय   आपली गाय, दुसर्‍याचे (परायाचे) वेल खाय   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   पापीका धन कुत्ता खाय   मनाचे मांडे मुरगळून खाय   भूक खाय रुक   असून गांठीं, न खाय पुरते पोटीं   चोराची हाय, वाटे वयलो खाय   आपले खाय, शेजार्‍याचा धाक वाहाय   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   आपली गाय परायाचा वेल खाय   खाय किसीका, और गाय किसीका   बावरणें-बावरली गाय, कांटे खाय   घरना छोकरी घंटी चाटे, अने परोना आवीने लोट खाय   आय जायका, खाय जाय   सगळयाचीं विष्टा कावळे खाय   जे खाय ते सवाद जाणे   पडतील चित्रा तर भात न खाय कुत्रा   अडकली गाय, फटके खाय   अंधी पिसे कुत्ता खाय   अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अडकणें - अडकली गाय फटके खाय   उफराटा न्याय, गालगुंडे खाय   जेनुं काम तेनुं ठाय, बिजा करे सो गोता खाय   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   चवळा (चवळी) कहे मेरी लंबी फळी, जैसी खेळी चंपाकी कळी। जो मुझको छे महिने खाय, उसके फूल गंगाजी जाय।।   अंधी पिसे कुत्ता खाय   आईबापा मारी लाता, बाईलीला घेई माथा   आपली गाय परायाचा वेल खाय   उफराटा न्याय, गालगुंडे खाय   घरच्याचा बाऊ, बाहेरच्याच्या लाता खाऊ   बावरणें-बावरली गाय, कांटे खाय   मनाचे मांडे मुरगळून खाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP