Dictionaries | References

तीळ खाल्‍ला तिळाइतकी भूक गेली


तीळ ही अगदी लहान वस्‍तु आहे. एवढासा तीळ कोणी खाल्‍ला तर त्‍याची भूक त्‍याने नाहीशी होणार नाही हे उघड आहे. पण त्‍याप्रमाणात तर त्‍याची भूक कमी होईल ना. थोडी जर प्राप्ति झाली तरी तेवढ्याच लाभाने थोडे तरी समाधान होईलच असे मानिले पाहिजे.

Related Words

तीळ   तीळ खाल्‍ला तिळाइतकी भूक गेली   मराठे तीळ   भूक मारणें   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   तीळ तीळ   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   गाजरा तीळ   जेवीत आशिल्‍याक भूक चडि, धूत आशिल्‍याक चिकलु चडु   अंधारांत गूळ खाल्ला तरी तो गोडच   तहान लाडू भूक लाडू   अरे बिबी भूक लगी, रोटियां पकाव ! ठिकरी तो फुट गई, बेटा टालिया बजाव   उलफ्याची कणिक वार्‍यानें गेली-नेली   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   तोंडीं तीळ न भिजणें   तीळ खाऊन तीर्थ बुडविलें   गुरूं काढतें भूक आणि मूल (पोर) काढतें दुःख   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   तीळ तुटणें   भाकरीला भूक लागणें   एक तीळ सात ठिकाणीं   पाद्री-पाद्री पडलो बोवाळाक, इगर्जंनागैली-लुटली गेली   आथी गेली नि पोथी गेली   जिकडे-जिकडे गेली बाला, तिकडे खासा खबळा   भूक खाय रुक   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   रविसंक्रमणाचे तीळ   दुखणें काढावें पोरांनीं, आणि भूक काढावी गुरांनीं   खुरष्णी-ओवा-तीळ-हळद   जिकडे गेली वांझ, तिकडे झाली सांज   पायाची तिडीक मस्‍तकास गेली   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   दिडकीची हंडी गेली पण कुत्र्याचें मन ओळखलें गेलें   करायला गेली काय, वरती झाले पाय   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   औषधावांचून खरूज मेली (गेली)   हेवा दावा, नकटी गेली चांगदेवा   धर्मांत (धर्मानें) दिलें नेसायला आणि परसांत गेली मोजायला   देवाची गेली घांट, तर गुरवाचें गेलें चर्‍हाट (झ्याट)   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   ती गेली पण ते गेले नाहींत   आली ती लक्ष्मी, गेली ती बला   बायलां गेली विद्या, रान्नी पोर्लात   देउळची गेली घांट, गुरवाचें गेलें चर्‍हट (इयांट,शेट)   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   लाजू लाजू मेली, त्याच गांवीं गेली   गेली वीरसरी। मग त्‍यास रांड मारी।।   चंद्र व्यापली, शुद्धी गेली   खुरष्णी तीळ   दृष्टी माया, भाता भूक   भूक   भिकार्‍याऽ आवय चिकाक गेली   मराठे तीळ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP