Dictionaries | References

जेवून सेवा गोड

जेवण झाल्‍यानंतर मग नोकरी बरी वाटते
भरल्‍यापोटी मनुष्‍य जरा खुषीत असतो.

Related Words

सेवा   गोड बोल्‍या, ढोंपर (साल) सोल्‍या   हंसुन गोड (साजरें) करणें   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   कडु खावुनु गोड खांवका   सकळ घालावें पोटीं, गोड बोलावें होटीं   गोड बोलणें आणि भोक पाडणें   वरलीं जड, सोयरीक गोड   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   कुंभकर्णाली सेवा   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   लाळेनें चणे गोड करावे   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   आवडत्याक मसण गोड   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   गोड बोलणें सौजन्याचें, कडू बोलणें हट्टाचें   पातक आगमीं गोड, निर्गमीं कडू   भैरवाची सेवा करणें   गूळ घातला तितका गोड   ओटी जड, पाहुणा गोड   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   आईचा हात, शिळा गोड भात   आडांत कडू तर पोहर्‍यांत कुठलं गोड   हात गोड नाहीं, हाट गोड   मेलं माणूस गोड झालं फुटकं मडकं धड झालं   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   उत्तमाची सेवा नीकी हीनाची ओखटी नायकी " नीच सेवा विशेखीः अपयशरुपः   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   हाताचा जड तोंडाचा गोड   जीवु गोडु की गोड गोड   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   जेवून बसावें क्षणभर, रात्रीं जेवल्‍यावर फेरी कर   करा सेवा, खा मेवा   बहिरोबाची सेवा करणें   आवडत्याचा शेंबूड गोड   राजाचें नेसणें, धोंब्याचें गोड पुसणें   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   गोड गळा   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नितांतल्याला मसण गोड   फोव ना कातली गोड आसल्यार कालौन दितलों आसिल्लों   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु (गो.)   दुभत्या गाईच्या (म्हशीच्या) लाथा गोड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP