Dictionaries | References

चिखलांत धोंडा टाकून पलीकडे जाणें

संकट उपस्थित करुन त्यांतून निभावून जाणें. वाटेंत अडचण आल्यास तींतून मार्ग काढून जाणे.

Related Words

चोंदी देऊन जाणें   उभ्या मार्गानें जाणें   पाठीचें साल जाणें   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   विकोप्यास जाणें   डोक्‍यावरून पावसाळा जाणें   पोटांत धोंडा उभा राहणें   अंगावरचें जाणें   गळी जाणें   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   वस्तेरां जाणें   मुलखावर उठून जाणें   पांवडयावर जाणें   डोळे पठारास जाणें   दगड टाकून ठाव पाहणें   जीव टाकून पळणें   भुकेला कोंडा आणि झोंपायला धोंडा   निसड धोंडा   हातावर तुरी देऊन जाणें   जिवें धुस जाणें   जेवत्‍याची खूण वाढिता जाणें   अंग जड जाणें   एकार जाणें   नाट जाणें   नांव पाण्यांत जाणें   दिवस जाणें   तळव्याची आग मस्तकास जाणें   नाकांत काडाया जाणें   तर्‍हेस जाणें   कामांतून जाणें   खाटेवर जाणें   निढळींचा घाम भुडळींत जाणें   पाय पोटीं जाणें   चांचरत जाणें   खरें खोटें ईश्र्वर जाणें आणि जोशाचे ठोकताळे   नशीब ठोकुनि जाणें   लाही होऊन जाणें   विटाळ जाणें   साता समुद्राच्या पलीकडे   साता समुद्राच्या पलीकडे ठेवणें   आपल्या पायावर आपणच धोंडा मारून घेणें   शेंदरें माखियेला धोंडा, पूजा करितीं पोरें रांडा   उंटावर बसून दक्षिण दिशेस जाणें   अंगठयाची आग मस्तकांत जाणें   अनमान्या जाणें   आशेनें जाणें, निराशेनें येणें   आपल्या शहाणीवाः जाणें पुढीलांच्या मनोभावाः   मन जाणें पापा   धुळीचे दिवे खात जाणें   वानर काये जाणें आल्याची चक्की   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP